INFORMACE O ČLENSTVÍ V KČT KOPŘIVNICE

pro rok 2024

Typ členství Cena
Dítě do 18 let 180 Kč
Junior 19 - 26 let 230 Kč
Dospělý 350 Kč
Senior od 61 let 230 Kč
Zdravotně postižený 230 Kč
Rodina 650 Kč

Platba bezhotovostně na účet 225909610 / 0600 od 1.1.2024 nebo na výroční členské schůzi 13.1.2024.

Při platbě prosím VŽDY uvádějte v poznámce za koho platíte. Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo, které najdete na Vaší členské průkazce.

Noví zájemci o členství najdou přihlášku zde, spolu s čl.příspěvkem odevzdejte na schůzi nebo některému členu výboru.

Přihláška ke stažení zde

PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH KČT, ODBOR KOPŘIVNICE

Výbor KČT, odbor Kopřivnice