HISTORIE

Pohled na Kopřivnici

Historie turistiky v Kopřivnici začíná vlastně založením KČT ve Štramberku v roce 1895. Obyvatelé města Kopřivnice vstoupili do tohoto turistického oddílu, kde tvořili skoro polovinu členské základny. Všichni společně se zúčastňovali výletů do blízkého okolí, ale i dalších míst v naší vlasti.

Pak ale dochází ke stagnaci, a kopřivničtí občané dne 21. 12. 1932 zakládají v restauraci „U Heisigů“ turistický oddíl v počtu 59, jehož předsedou se stává obchodník Emil Hanzelka. Pořádají se výlety, zájezdy, budují se lavičky, Jasníkova studánka, ale také se zachraňují zbytky hradu Šostýna nad Kopřivnicí, uvažuje se o stavbě „Masarykovy“ rozhledny.

Odbor je velmi činný. Vždyť v roce 1934 má členskou základnu 189 členů a patřil mezi největší v okrese. Jeho předseda Emil Hanzelka pracuje i ve výboru Beskydské župy.

Ale přichází okupace. Dochází k perzekuci českého národa. Všechny spolky jsou zrušeny a zakázány. Pět členů KČT Kopřivnice položí svůj život za naši svobodu. Dochází k osvobození našeho města 6. 5. 1945, a zároveň k obnově našeho klubu. Předsedou se opět stává Emil Hanzelka.

25. února 1948 dochází v naší zemi k uchopení moci komunisty, a KČT je začleněn do ČSTV jako jeden ze spolků. Předsedy turistického kroužku se postupně stávají: ing. Tmej, ing. Vavrečka, ing. Galia. V této době dochází k výstavbě Raškovy vyhlídky, opravě hradu Šostýna. Turistický oddíl mládeže vedený panem Váňou buduje Bezručovou vyhlídku. Uskutečňují se pochody. Pochod „Osvobození“ okolo Kopřivnice, „Lašskem a Valašskem“, zimní pochod „25 km Beskydami“.

Po sametové revoluci a pádu komunistického režimu v roce 1989 dochází v Kopřivnici k rozpadu turistického oddílu. Někteří členové přecházejí do turistických oddílů ve Frenštátě pod Radhoštěm, Štramberku, Příboře. Jen starší spoluobčané se organizují v kroužku rekreační turistiky, vedené panem Emilem Václavíkem.

K obnově KČT v Kopřivnici dochází 17. 1. 1999 z podnětu Josefa Poruby, který byl zvolen na ustavující schůzi 34 přítomnými za předsedu nově vzniklého odboru.

Byl obnoven pochod „Lašskem a Valašskem“, zaveden nový pochod „Naučnou stezkou okolo Kopřivnice“, „Noční pochod do Štramberku“. Členové KČT Kopřivnice se podíleli na brigádách na chatě Skalce, opravě hradu Šostýna, opravy Raškovy vyhlídky. Každoročně je vypracován plán turistických akcí na celý rok, ve kterém dominují vícedenní letní nebo jarní zájezdy. Aktivity klubu jsou zaměřeny i na pořádání výstav a besed se zajímavými lidmi, na poznávání historie naší země. Přednášky jsou pak doplňovány následnou turistickou akcí. Zimní měsíce jsou obohacovány lyžařskými zájezdy a promítáním diapozitivů. Nedílnou součástí činnosti klubu je také pořádání společenských a sportovních akcí, např. turnaje v bowlingu, stolním tenise, šipkách. Veškeré akce klubu jsou volně přístupné široké veřejnosti. O svých akcích klub informuje na třech nástěnkách ve městě.

Na začátku srpna 2005 byly z podnětu člena výboru ing. Vladislava Kadlece zavedeny internetové stránky klubu, které spravuje člen klubu Aleš Kadlec.

Ve dnech 17. – 20. listopadu 2011 uspořádal náš klub ve spolupráci s KČT Příbor a KČT oblastí Moravskoslezská dosud nejvýznamnější a největší akci ve své historii – jubilejní 40. ročník celostátní a mezinárodní akce Za posledním puchýřem. Akce se zúčastnilo celkem 1353 turistů ze čtyř zemí. Organizačně se na akci podílelo 140 dobrovolníků z řad členů i nečlenů. Akce byla jednou z nejúspěšnějších v celé historii Posledních puchýřů. V programu bylo 10 tras v rozmezí od 6 do 40 km, 2 turistické vycházky s průvodcem, 4 zájezdy, 2 promítání, 1 beseda o historii, společenský večer, Pohádkový les pro děti a Zimní táboření. Součástí akce byla také návštěva čtyř muzeí a mimořádný výstup na rozhlednu na Bílé hoře. Celá akce měla samostatné webové stránky, každý účastník obdržel mimo jiné informační brožurku o celé akci.