ZPĚT NA AKCE

Výroční členská schůze

07.01.2023

...

Vedoucí akce:

Program:
Místo konání: Katolický dům Kopřivnice, velký sál

POZOR! Již od 14:00 hodin výběr členských příspěvků viz ceny níže
KE KONTROLE A PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ČL. PRŮKAZ S SEBOU !!!

16:00 hodin Zahájení

Z programu - Zpráva o činnosti za rok 2022
Zpráva o hospodaření v roce 2022
Plán akcí na rok 2023
Informace z oblasti a ústředí KČT
Volby výboru pro období 2023-2027
Diskuze

18:00 hodin - Večeře

19 - 23 hodin K poslechu i tanci hraje kapela „KONDOŘI“

20:00 hodin Tombola
Děkujeme za dárky do tomboly :-)
(přijaty budou jen dary praktické, hodnotné a nezabalené)

Všechny své členy i nové zájemce o členství srdečně zve
výbor KČT, odbor Kopřivnice

Členské příspěvky na rok 2023 jsou:
Typ členství Cena
Dítě do 18 let 180 Kč
Junior do 25 let 230 Kč
Senior od 61 let 230 Kč
Zdravotně postižený 230 Kč
Dospělý 350 Kč
Rodina 650 Kč
Předplatné časopisu Turista 540 Kč
Výběr členských příspěvků:

Členský příspěvek uhraďte na výroční členské schůzi v temínu 7.1.2023, v případě vaší neúčasti pak na účet číslo 225909610 / 0600 nejdříve však po 1.1.2023
Jako Variabilní symbol použijte vaše členské číslo, které naleznete na vaší klubové průkazce a do poznámky uveďte člena za kterého platíte
Pokud své členské číslo neznáte, kontaktujte nás prosím na emailu vyrocka@kctkoprivnice.cz