Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Okolím Přerova – zhodnocení

Okolím Přerova – zhodnocení


Akce roku 2017, Pozvánka, Fotky

Při svých cestách vlakem směrem na Brno nebo Olomouc většinou projíždíme bez povšimnutí Přerovem. O druhé červencové sobotě jsme zamířili právě sem, protože toto město na pomezí Moravské brány a Hornomoravského úvalu nám má co nabídnout.

První metry možná nejsou záživné, ale vždycky je nejhorší se vymotat z města. Za podchodem železniční trati na Bohumín už ale vstupujeme do městské části Předmostí, kde na nás dýchne trocha historie a to historie poměrně vzdálené. Předmostí si spojujeme s lovci mamutů a na tuto symboliku tady několikrát narážíme. Za zdejším infocentrem a památníkem lovců mamutů hledáme značku naučné stezky s názvem „Předmostím až do pravěku“. Bez chytrého telefonu je téměř nemožné značku najít. Ani za posledními paneláky se situace příliš nezlepšuje. Lesní pěšiny jsou zarostlé, turistické značení neudržované, místy chybí a některé informační cedule již rovněž potěšila přítomnost kopřiv. Je to škoda, protože potenciál, který mamuti nabízejí, je zde nevyužit.

Míjíme tedy Hradiště a Skalku a po chvíli překračujeme rozestavěnou dálnici D1. Mezi poli a zahrádkami se dostáváme až na Školní kopec k místnímu lomu. „To už ale jinde jsme, je to jiná vesnice,“ chtělo by se až říct. Bývalý lom je pěkně upraven, i značení je „jiné kafe“. Přicházíme ke knedlíkovým sadům, kde je několik volnočasových atrakcí pro všechny generace. Kolem autokrosového závodiště se dostáváme až k mamutíkovi Tomíkovi, který je takový náš hlavní dnešní cíl.

 

Stále nás provází naučná stezka. Cestou do Vinar se na chvíli zastavujeme na Čekyňském kopci s téměř kruhovým výhledem. K severu zahlédneme Svatý Kopeček a věž u radíkovského fortu. Jižním směrem je Přerov jako na dlani. V pozadí je věž Holého kopce a jižní obzor lemují Hostýnské vrchy v čele s Hostýnem a Kelčským Javorníkem. Východním směrem je vidět nejen Helfštýn, ale i bouřka, která se žene. Po krátké zastávce ve Vinarech pokračujeme na Lýsky a přes NPR Žebračka až do Přerova. Žebračka představuje pozůstatek lužního lesa v nivě řeky Bečvy. Téměř dva kilometry jdeme lesem po cestě rovné jako pravítko, což také není obvyklé.

I když jsme byli jen komorní skupinka, považuji výlet za zdařilý. Sám jsem byl překvapen, jakým pěkným okolím se může Přerov pochlubit. Nebylo ani horko, ani zima, zkrátka akorát na turistiku. Zmoknuli jsme jen kousek před cílem. Tak snad zase někdy příště.

Ondřej Burel

Tisk Tisk