Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Otevření Bezručovy chaty 5. 9. 2015

Otevření Bezručovy chaty 5. 9. 2015


Akce roku 2015, Fotky

Jedním z poslání Klubu českých turistů je provozování a péče o turistické chaty, které poskytují přístřeší turistům a poutníkům po naší krajině. První sobotu tohoto roku se stávající archipelag turistických chat rozšířil o další ostrůvek.

Slavnostní otevření chaty se uskutečnilo v sobotu 5. 9. 2015. Nejprve zazněly tři fanfáry a píseň Beskyde, Beskyde. Na začátku vlastního ceremoniálu biskup František Václav Lobkowicz vysvětil kapličku před vstupem a pronesl k hostům několik pěkných slov o lidech, o horách a co pro nás znamenají. Poté vystoupila řada činovníků klubu, politiků a hostů ze spřátelených turistických oddílů ze zahraničí. Zaznělo také několik slov k problémům, které stavbu provázely a které bylo potřeba překonat.

 

Všechny fotky ve fotogalerii zde

Bezručova chata na Lysé hoře je takové druhé Národní divadlo. Pro financování Zlaté kapličky byla vypsána sbírka a na stavbu se poskládal celý národ. I v případě Bezručovy chaty byla vypsána sbírka, do níž přispěli jednotlivci, soukromníci i jednotlivé oddíly. I my jsme se zapojili. Náš příspěvek sice nepatřil ani zdaleka k největším, ale dokázali jsme se s touto myšlenkou ztotožnit a přihlásit se k ní. Také si pokládáme za čest, že zástupci našeho odboru mohli pořadatelsky vypomoct při jedné z nespočtu brigád a účastnit se pořadatelsky této slavnosti. Podobně, jako mýtický pták Fénix vstal z popela, tak i Bezručova chata se dočkala svého znovuzrození. Představuje obrovské úsilí nadšenců, kteří věřili v myšlenku obnovení chaty a dokázali ji dotáhnout až do konce. Počin Jirky Stejskalíka a lidí kolem něj by pro nás ostatní turisty měl být příkladem hodným následování. Matka hor, jak bývá Lysá hora někdy nazývána, představuje určitou symboliku a svým významem přesahuje náš region. Uprostřed kopců je majákem přitahujícím lidi všech generací a nejrůznějších profesí, kteří mají rádi přírodu, hory a lidi kolem sebe. A jestliže je Lysá hora majákem, Bezručova chata je jeho světlem, za kterým všichni směřujeme. Je to chata s příběhem, který prostupuje nás všechny.

Co tedy říct závěrem. Děkujeme Tobě, Jirko, a všem ostatním, kteří přiložili k dílu ať už jen myšlenku, ruku nebo peníz, dobrou práci jste vykonali!

Ondřej Burel

Tisk Tisk