Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – místní část Kopřivnice – úsek Vlčovice

Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – místní část Kopřivnice – úsek Vlčovice


V pátek 11. října 2013 byl slavnostně otevřen nový úsek cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“, který propojuje kopřivnické místní části Lubinu a Vlčovice.

Hlavním smyslem jeho výstavby bylo odvést cyklisty z frekventované silnice I/58, a tím zvýšit bezpečnost pěšího i cyklistického provozu v místních částech. Jde o komunikaci, kterou denně projede až 600 cyklistů, přičemž denní intenzita automobilové dopravy přesahuje 6 600 vozidel. Nová stezka je využívána nejen pro sportovní aktivity, ale slouží také jako bezpečná alternativa pro dojíždění lidí pracujících například v místním průmyslovém parku.

V Lubině nová cyklostezka navazuje na dříve postavený úsek propojující Kopřivnici s Příborem. Trasa vede po místních komunikacích až po zahrádkářskou osadu u úpravny vody, kde začíná nejdelší nově vybudovaný úsek vedoucí podél protihlukové dráhy a rekultivované skládky až po začátek zástavby ve Vlčovicích. Dále stezka pokračuje po místní komunikaci a pod kostelem vyúsťuje na silnici I/58, po níž prochází zbytkem Vlčovic. Jde o více než 4km úsek, přičemž 1,7 km bylo vybudováno jako novostavba.

Náklady na realizaci projektu, včetně pozemkové přípravy, činily zhruba 5 milionů korun. 85 procent uznatelných nákladů pokryla dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbytek zaplatilo město Kopřivnice ze svého rozpočtu.

Tisk Tisk