Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Volby do nového výboru na léta 2015 – 2019

Volby do nového výboru na léta 2015 – 2019


Stávající výbor pracoval od roku 2010 v tomto složení:

  • Josef Poruba – předseda
  • Radomíra Blahutová
  • Ing. Petr Burel
  • Ing. Aleš Kadlec
  • Mgr. Ondřej Burel
  • Šárka Benišová
  • Ing. Vladislav Kadlec

Výzva členům

Má-li ještě někdo další z členské základny zájem pracovat ve výboru a kandidovat, nechť se prosím přihlásí do 1. prosince 2014 u předsedy oddílu, nebo u kteréhokoli člena výboru.

Volby proběhnou na Výroční členské schůzi v lednu 2015.

Volební řád pro volby do výboru KČT Kopřivnice pro období 2015 – 2019

Tisk Tisk