- Oficiální stránky KČT Kopřivnice - http://www.kctkoprivnice.cz -

Volby do nového výboru na léta 2010 – 2014

Stávající výbor pracoval od roku 2005 v tomto složení:

Do nového výboru kandiduje většina stávajících členů výboru, plus dva noví kandidáti:

Výzva členům

Má-li ještě někdo další z členské základny zájem pracovat ve výboru a kandidovat, nechť se prosím přihlásí do 31. prosince 2009 u předsedy oddílu, nebo u kteréhokoli člena výboru.

Volby proběhnou na Výroční členské schůzi dne 15. 1. 2010.

Volební řád pro volby do výboru KČT Kopřivnice pro období 2010 – 2014