Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Volby do nového výboru na léta 2010 – 2014

Volby do nového výboru na léta 2010 – 2014


Stávající výbor pracoval od roku 2005 v tomto složení:

 • Josef Poruba – předseda
 • Radomíra Blahutová
 • Hana Ranošová
 • Šárka Benišová
 • Hana Kovářová
 • Marta Pustějovská
 • Ing. Petr Burel
 • Ing. Vladislav Kadlec

Do nového výboru kandiduje většina stávajících členů výboru, plus dva noví kandidáti:

 • Josef Poruba
 • Radomíra Blahutová
 • Hana Ranošová
 • Šárka Benišová
 • Hana Kovářová
 • Ing. Petr Burel
 • Ing. Vladislav Kadlec
 • Ing. Aleš Kadlec
 • Mgr. Ondřej Burel

Výzva členům

Má-li ještě někdo další z členské základny zájem pracovat ve výboru a kandidovat, nechť se prosím přihlásí do 31. prosince 2009 u předsedy oddílu, nebo u kteréhokoli člena výboru.

Volby proběhnou na Výroční členské schůzi dne 15. 1. 2010.

Volební řád pro volby do výboru KČT Kopřivnice pro období 2010 – 2014

Tisk Tisk