Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech


Klub českých turistů Kopřivnice (dále jen KČT) dává na vědomí všem zájemcům o zájezdy, ať už jed-nodenní nebo vícedenní, tyto informace. Z důvodu toho, že někteří jedinci nezaplatili zájezd, nebo se ho nezúčastnili, ať už pro nepřízeň počasí apod., docházelo k finančním ztrátám, kdy KČT Kopřivnice musel zaplatit tyto pohledávky v plné výši. Proto dochází k následujícím krokům. KČT Kopřivnice bude postupovat jako cestovní kanceláře, nebo společnosti provádějící zájezdovou činnost.

 1. Vznik smluvních vztahů

Přihlásí-li se zájemce na zájezd, souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Vedoucí zájezdu má právo nepřijmout zájemce, který nerespektuje Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech nebo pokyny vedoucího, jakož i toho, který již v minulosti svou nepřizpůsobivostí narušoval průběh zájezdu nebo pohodu ostatních účastníků zájezdu.

 1. Zrušení zájezdu ze strany KČT Kopřivnice

KČT Kopřivnice si vyhrazuje právo zrušit zájezd z důvodu malého počtu přihlášených do daného termínu, anebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácen poplatek za zájezd v plné výši bez dalších náhrad.

 1. Zrušení zájezdu zákazníkem – storno poplatky.
 1. Zrušení zájezdu měsíc a více před odjezdem  – neúčtováno nic.
 2. Zrušení zájezdu od 14 dnů do měsíce před odjezdem  – zákazník zaplatí 30 % z ceny zájezdu.
 3. Zrušení zájezdu 7 – 13 dní před odjezdem  – zákazník zaplatí 50 % z ceny zájezdu.
 4. Zrušení zájezdu 6 dní a méně před odjezdem  – zákazník zaplatí 100% z ceny zájezdu.

Při zájezdech pořádaných ve spolupráci s cestovní kanceláří platí od data podání závazné přihlášky a zálohy této organizaci Smluvní podmínky této cestovní kanceláře. Případné odhlášení ze zájezdu po tomto termínu si vyřizuje každý účastník samostatně.

 1. Osvobození od storno poplatků
 1. V případě, že si účastník zájezdu najde za sebe náhradu, nedojde k žádným finančním postihům. Tento náhradník bude zařazen přímo mezi účastníky zájezdu místo účastníka, který svou účast zrušil.
 2. Oproti cestovním kancelářím a společnostem nechce KČT Kopřivnice využívat svého postavení, a vrátí peníze v těchto případech:
  1. Onemocní-li účastník zájezdu, a bude nucen podrobit se lékařskému ošetření. Účastník zájezdu přinese potvrzení podepsané lékařem, nebo nemocenský lístek.
  2. Dojde-li k onemocnění rodinného příslušníka, a tento vyžaduje trvalou péči. Opět je potřebné potvrzení lékaře.
  3. Dojde-li k nepředvídané nehodě:
   • úmrtí v rodině
   • živelná katastrofa (požár, potopa, apod.)
  • Opět je třeba potvrzení.
 1. Platnost Všeobecných podmínek

Tato novela Všeobecných podmínek pro účast na zájezdech nabývá platnosti dnem 15. 1. 2011.

Tisk Tisk