Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Volební řád pro volby do výboru KČT Kopřivnice pro období 2010 – 2014

Volební řád pro volby do výboru KČT Kopřivnice pro období 2010 – 2014


  • 1. Volit může každý člen KČT Kopřivnice starší 18 let.
  • 2. Volen do výboru KČT Kopřivnice může být každý člen KČT Kopřivnice, který v den voleb dovršil 18 let, přihlásil se v termínu do 31. 12. 2009, a svým podpisem stvrdil svou kandidaturu.
  • 3. Volby se provádějí tajným hlasováním zakroužkováním čísel libovolného počtu kandidátů na hlasovacích lístcích.
  • 4. Neplatný hlasovací lístek je ten, kde jednotliví kandidáti budou přeškrtnuti, nebo dopisováni.
  • 5. Jakékoliv další poškození hlasovacího lístku (např. kreslení, znečišťování) se považuje za zneplatnění hlasovacího lístku.
  • 6. Do výboru bude zvoleno prvních 6 kandidátů s největším počtem hlasů, dále pak ti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů ze všech přítomných voličů, a to až do maximálního počtu 10 členů výboru.
  • 7. Nového předsedu oddílu si na své ustavující schůzi zvolí nově zvolení členové výboru.
  • 8. Výbor začne pracovat ihned po svém zvolení, po ukončení Výroční členské schůze po dobu 5 let až do následující volební schůze.
  • 9. Členové KČT Kopřivnice mohou v případě, kdy výbor nebude pracovat podle jejich představ, odvolat buď celý výbor, nebo jednotlivé členy výboru na nejbližší mimořádné schůzi, o kterou požádá větší polovina členů KČT, nebo při nejbližší Výroční členské schůzi.

Tisk Tisk