Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Podmínky členství Klubu českých turistů Kopřivnice

Podmínky členství Klubu českých turistů Kopřivnice


  1. Členem KČT Kopřivnice se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Klubu českých turistů.
  2. Členství v klubu nabývá platnosti dnem zaplacení ročních členských příspěvků, podá-li se přihláška do 31.ledna. Podá-li se později, vzniká členství k 1. 1. následujícího roku. Podmínkou je vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
  3. Výhody slevové karty Eurobeds a karty Sphere může člen užívat po obdržení členského průkazu. Průkaz se objednává vždy na začátku roku.

Tisk Tisk