Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Podmínky členství Klubu českých turistů Kopřivnice

Podmínky členství Klubu českých turistů Kopřivnice


  1. Členem KČT Kopřivnice se může stát každý občan České republiky, který souhlasí se stanovami Klubu českých turistů.
  2. Členství v klubu nabývá platnosti dnem zaplacení ročních členských příspěvků, podá-li se přihláška do 31.ledna. Podá-li se později, vzniká členství k 1. 1. následujícího roku. Podmínkou je vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
  3. Výhody slevové karty Eurobeds a karty Sphere může člen užívat po obdržení členského průkazu. Průkaz se objednává vždy na začátku roku.

Tisk Tisk