Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Lačnov – Čertovy skály – zhodnocení

Lačnov – Čertovy skály – zhodnocení


Akce roku 2014, Pozvánka, Fotky

Na víkendech je pěkná jedna věc – když člověk ráno otevře oči, tak ví, že je může zase zavřít. Tedy to platí pro nás pracující. Výjimku tvoří soboty, kdy vyrážíme na výlety organizované KČT Kopřivnice. Na rozdíl od všedních dnů zalitých prací u strojů a v kancelářích jsou výlety našeho spolku radostným prosvětlením všedního stereotypu. Nejinak tomu bylo i první dubnovou sobotu. Jarní výlety do lesů a hor patří k nejpěknějším, něco mimořádného v sobě nesou zejména ty, které směřují za ceduli Zlínský kraj. A tak jsme vyrazili na nejjižnější okraj vsetínského okresu k Horní Lidči. Vlak nás dovezl do Lidečka. Jedním z míst, kde se dle pověstí peklo vyřádilo, byly legendární Čertovy skály. Odsud začalo stoupání, které ale netrvalo dlouho. Kromě občasných výhledů v průsecích jsme šli vesměs lesem plným velkých mravenišť, která signalizovala, že zdejší lesy jsou zdravé. Na vrchu Láz někteří z nás odbočili k dalším skaliskům plných voštin. Za nedlouho poté jsme odbočili z hlavní hřebenovky k Lačnovu.

 

Všechny fotky ve fotogalerii zde

Cestou k Lačnovu vystupují tři samostatné skupiny – Horní, Prostřední a Dolní Lačnovské skály. Přestože jsem u nich nebyl poprvé, tak jedno prvenství se tady přeci jen našlo. Zásluhou jisté nejmenované členky dokonce jedna skupinka zdolala samotný vrchol Dolních (též Trčkových) Lačnovských skal. Do stejnojmenné vísky to už nebylo daleko. I sem už dorazilo jaro, o čemž svědčily květy na loukách, zahradách a stromech. Jen ty šafrány na Sucháčkových pasekách už byly pryč. Letošní teplá zima, nebo spíš „nezima“ jejich květy uspíšila o tři týdny. A tak jsme jen minuli rybníky a objevila se před námi Horní Lideč.

Jeden by možná řekl, že je to „taková díra na Valašsku.“ Jenže tahle „díra“ má přímé spojení s hlavním městem. Zajímavou atrakcí je také pohyblivý betlém s vyřezávanými stavbami Zlínského a Trenčínského kraje jako je Trnečinský hrad, Beckov, Hostýn nebo chaty Libušín a Maměnka na Pustevnách. Ale zastoupení najdou také řemesla, lidové zvyky a samozřejmě Svatá rodina. Na závěr nechyběla ani společenská část, protože bez té turistika není.

Tento výlet se setkal s neobyčejně vysokou účastí – 42 turistů a to jak členů, tak i nečlenů. Všem těmto bych chtěl za jejich účast poděkovat, protože na tomto výletu mi (společně s výletem do Brna) opravdu hodně záleželo. Pokusíme se vyhovět přání zúčastněných a v dohledné době připravíme také výlet na opačnou stranu údolí k Pulčínu. Ušli jsme 17 km.

Ondřej Burel

Tisk Tisk