Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Beseda – Zde kráčela historie

Beseda – Zde kráčela historie


Akce roku 2013, Pozvánka

Pátek 22. 3. 2013

1. část – Evropská krize – cesta ke Mnichovu

Již po několik let pořádá KČT v Kopřivnici přednáškový cyklus Zde kráčela historie. Zájemci o poznání minulosti se mohli seznámit např. s posledními Habsburky na trůně, po nichž nastoupila Marie Terezie. Pruské války a náboženské nepokoje i v našem regionu, napoleonské války – byly náplní dalších přednášek. Jak ovlivnil rozvoj průmyslu život našeho nejbližšího okolí či jak se tu žilo od bitvy u „Královýho Hradce“ až k první světové válce a též po ní, to byla témata dalších besed.

V pátek 22. března 2013 dospělo putování dějinami do doby takřka nedávné, do doby, která vyvrcholila Mnichovem. Necelé dvě desítky posluchačů sledovalo postupný vývoj událostí, které vyvrcholily na podzim roku 1938, tedy před 75 lety.

Po 28. říjnu 1918 naši předkové začali žít v samostatné Československé republice. Jejím nejvýznamnějším tvůrcem byl T. G. Masaryk, a pokud byl zdráv, byl i její nejsilnější politickou osobností. Proto také o období první republiky mluvíme jako o Masarykové republice.

Přednášející připomenul, že si musíme si uvědomit, že republiku od počátku jejího vzniku obklopoval nebezpečný svět., okolo se hroutily vratce zakotvené parlamentní režimy. Na konci Masarykovy éry byl československý stát jedinou fungující demokracií ve střední Evropě. Demokracie sama však nebyla zárukou klidu a stability. A že Československo patřilo ve střední Evropě bezesporu k ekonomicky nejsilnějším státům. Z Rakousko – Uherska převzalo největší část hospodářského potenciálu, ale i některé nejzaostalejší oblasti. I České země byly před válkou hospodářsky dynamickým celkem – hesla o prohnilém Rakousku neodpovídala do jisté míry pravdě.

Přes historický exkurs – od dob kolonizace, přes národní obrození a první válku – jsme dospěli k roku k 1935, kdy se bohužel na politické scéně objevila nová síla – Konrád Henlein. Když se stal kancléřem Adolf Hitler, situace se vyostřila, Hitler požadavky stupňoval, Francie a Anglie ustupovala.

Z textu přednášky vyplynulo, že sudeto – německá otázka byla jen nástrojem pro Hitlerovy plány na „světovládu“. Tuto skutečnost potvrzuje i úryvek Henleinova projevu na vídeňské univerzitě v březnu 1941:

„Během několika let se sudetoněmeckému živlu podařilo tak důkladně otřást vnitřní stabilitou Československé republiky a její poměry uvést do zmatku takovým způsobem, že se stala zralou pro likvidaci. To vše se mohlo uskutečnit jen proto, že celé sudetské Německo se stalo nacionálně – socialistickým…sudetští Němci vykonali věrně a pohotově svoji povinnost…“.

Ale ani dnešní doba není jednoduchá, šíří se krize, hluboká hospodářská deprese i hluboký morální rozklad. Jsme svědky různých extremistických nepokojů a nálad, ve vzduchu jako by visel nějaký zástupný problém. A na těžké době před 75 lety se podepsaly i západní demokracie…

Myslím, že je potřebné minulost znát a umět se z ní poučit.

Zapsal Josef Adamec
2. část – Nebezpečí přichází ze západu

Po přednášce Pepíka Adamce se i já připojuji k pokračování dnešní besedy a seznamuji přítomné posluchače slovem i obrazem s protagonisty vzniku 2. světové války – Hitlerem, Göringem a mnoha dalšími aktéry těchto dějů. Před diváky se objevují i obrazy malované A. Hitlerem, a také animace, jak postupovaly boje 2. světové války. Větší pozornost věnuji atentátu na Heydricha 27. května 1942 Gabčíkem a Kubišem a jejich pomocníkem Josefem Valčíkem z obce Smoliny, kteří položili své životy při své obraně v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Zmíním se také o K. Čurdovi, který tyto hrdiny zradil. Zmiňuji se také o tom, že již několik let mám připraven zájezd do Smoliny, rodiště J. Valčíka, a putování po jeho stopách.

Upozorním přítomné, že dále budeme v besedách pokračovat. S domácím odbojem a partyzánským hnutím za 2. světové války budou seznámeni v dalších pokračováních J. Adamcem. ,=

Po téměř dvou hodinách se loučíme s účastníky této besedy. Poznámka na okraj: pokud vím, jako jediní z KČT mapujeme historii v našem státě a okolí od počátku historických dějů až po tyto dny. Budeme v tom i nadále pokračovat. Jen mne mrzí jedna věc – malý zájem o toto dění, a hlavně nezájem mladých lidí o takovou akci, i když byl vstup zdarma. Bohužel s tím asi nic nenaděláme.

Ještě jednou si dovolím poděkovat všem přítomným, a hlavně přednášejícímu Pepíkovi Adamcovi, a také Vláďovi Kadlecovi, který mi pomohl s mou částí besedy. Také Domu dětí a mládeže v Kopřivnici za zapůjčení techniky a místnosti.

Zapsal Josef PorubaTisk Tisk