Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Poslední šlápota roku 2013

Poslední šlápota roku 2013


Akce roku 2013, Pozvánka, Fotky

Neděle 29. 12. 2013

Každoročně 29. prosince se koná naše tradiční akce Poslední šlápota roku. Tentokrát byla vedoucím výšlapu Radka Blahutová, která pro závěrečné posezení objednala sál a patřičný počet gulášů v Pohostinství Beseda v Rybí. Turistická trasa vedla od benzínové pumpy na sídlišti přes Paseky, Závišice a Libhošťskou hůrku do Rybího.

Na srazu se nás sešlo asi 60, další účastníci pomalu přibývali z jiných směrů. Nakonec byla celková účast asi 70 turistů, členů i nečlenů. Náš dlouholetý člen, historik pan Josef Adamec, zaslal pro tuto příležitost toto povídání o malém odbočení jedné skupinky turistů z hlavní trasy:

„Více než 60 účastníků dnešního pochodu došlo z Kopřivnice přes „paseky“ až do Závišic na úpatí Libhošťské hůrky a pokračovali přes hůrku do Rybího. Malá skupinka se oddělila a šla do Rybího po závišickém „záhumení“. Cestou viděli rozrůstání Závišic stavbou nových domků, ale také se dozvěděli několik zajímavostí z nejstarších dějin Závišic. V příštím roce uplyne 660 let od první písemné zmínky o Závišicích…

Tvrz

Ty byly kdysi říčkou Sedlničkou rozděleny na pravobřežní (Dolní) a levobřežní (Horní) Závišice. Každá část měla svou vlastní historii, poněvadž patřila k různým panstvím: Horní Závišice (tvrz a statek) byly alodní (plně svobodný statek) a souvisely s panstvím novojičínským příp. štramberským, zatímco Dolní Závišice (lenní statek) byly udělovány do osobního, příp. dědičného držení a souvisely s panstvím šostýnským, později hukvaldským, které bylo biskupským (arcibiskupským) majetkem.

Už tři roky po první písemné zmínce o Závišicích, v r.1357, se objevuje první zmínka o závišické tvrzi – na levém břehu Sedlničky zpupný statek s tvrzí na vyvýšené ostrožně. Po roce 1516 závišická tvrz zanikla.

Procházeli jsme asi 30 metrů od místa, kde kdysi stávala tvrz, dnes na tom místě stojí rodinné domky…“.

Do Pohostinství Beseda v Rybí jsme docházeli průběžně asi od 11:15 hod. Měli jsme k dispozici velký sál, takže místa bylo dosti pro všechny. Velikost místnosti však paradoxně trochu znesnadnila tradiční zpívání při kytaře, a tak k tomu došlo až v době, kdy už někteří účastníci odešli nebo odjeli prvními spoji.

Po vlastní akci se pár účastníků vydalo i na českou vánoční mši Jana Jakuba Ryby do kostela ve Štramberku, z této akce jsou i některé snímky v naší fotogalerii.

Zapsali účastníci akce Vladislav Kadlec a Josef Adamec

Tisk Tisk