- Oficiální stránky KČT Kopřivnice - http://www.kctkoprivnice.cz -

29. ročník pochodu Lašskem – Valašskem. Poslední?

Akce roku 2012, Pozvánka, Fotky

9. 6. 2012

V sobotu 9. června jsme uskutečnili 29. ročník tradičního pochodu Lašskem – Valašskem, a na určitou dobu zůstane poslední. Z důvodu malé účasti na tomto pochodu jsme již dříve uvažovali akci přerušit po jubilejním 30. ročníku, ale většina členů výboru rozhodla o jeho zrušení na poslední výborové schůzce již po tomto ročníku. Mezi uváděnými důvody kromě malé účasti bylo to, že trasy jsou náročné na značení, neboť z velké části nevedou po turistických značkách. Jako autorovi tras i popisu k nim mi prosím dovolte malé vyjádření.

Ke změnám tras jsme přistoupili v roce 2008, když stávající trasy již mnoho turistů nepřilákaly. Předložil jsem výboru celý komplex 4 nových tras, s kompletním slovním popisem a návrhem informační brožurky se zajímavostmi z okolí, což tehdy také byla novinka. Můj syn Aleš pak vypracoval perfektní mapu všech tras, s přehledným barevným rozlišením. K návrhu nových tras mě vedly tyto úvahy:

 

Všechny fotky ve fotogalerii zde

Když jsem zde uvedl výhody tras, jsem si samozřejmě vědom i nedostatků:

Tyto trasy tedy letos končí, a bude-li pochod někdy obnoven, půjde se zřejmě po jiných trasách. Nezbývá než popřát případnému zpracovateli nových tras více návštěvníků a větší oblibu, u turistů i u výboru. Už v letošním roce jsme uvažovali rozšířit nabídku tras o úspěšnou trasu z loňského Puchýře přes Janíkovo sedlo a Okluk, jenže tato trasa je mimo stávající okruh a vyžadovala by alespoň 2 další kontrolní stanoviště navíc. Z tohoto pohledu je trochu nepochopitelné, proč v letošním roce výbor vyřadil z nabídky 20 km trasu, když na ní není žádné kontrolní stanoviště navíc, a úsek kolem Boroveckých rybníků se při značení stejně musel projít, aby se navázalo na 2. polovinu značení 26 km trasy. Neušetřili jsme tedy nic, snad kromě modrých fáborků. Navíc přibyla práce s úpravou textů brožurky, kterou si vzala na starost Radka Blahutová.

V letošní nabídce byly tedy 3 trasy – 6, 12 a 26 km, pro silniční cyklisty 28 km. Pochodu se zúčastnilo jen 35 turistů, z toho 18 žen, 11 mužů a 6 dětí. K malé účasti určitě přispělo i nejisté počasí, v průběhu pochodu i sprchlo, ale vyššímu počtu by výrazně nepomohlo ani krásné počasí. Nepomohlo ani střídání termínů červen – září. Zarážející je, že pochodu se zúčastnilo jen 7 členů našeho klubu, a to nás je 132. Pochod u nás prostě nemá tradici. Nemůžeme si dovolit ani vyvařování pro turisty, s živou muzikou a pohádkovými bytostmi, jako tomu je např. na pochodu kolem Rybí. Pro těch pár turistů se to nevyplatí.

Letošního velení celé akce se nemohl chopit tradiční vedoucí pochodu a zároveň předseda našeho odboru KČT Pepík Poruba, pro pracovní zaneprázdnění. Je mu však třeba poděkovat za zajištění celé akce po organizační stránce, zajištění místa startu a cíle, rozdělení úkolů. Děkuji všem, kteří se na pochodu jakýmkoli způsobem podíleli a pomohli.

Ing. Vladislav Kadlec