Oficiální stránky KČT Kopřivnice » 29. ročník pochodu Lašskem – Valašskem. Poslední?

29. ročník pochodu Lašskem – Valašskem. Poslední?


Akce roku 2012, Pozvánka, Fotky

9. 6. 2012

V sobotu 9. června jsme uskutečnili 29. ročník tradičního pochodu Lašskem – Valašskem, a na určitou dobu zůstane poslední. Z důvodu malé účasti na tomto pochodu jsme již dříve uvažovali akci přerušit po jubilejním 30. ročníku, ale většina členů výboru rozhodla o jeho zrušení na poslední výborové schůzce již po tomto ročníku. Mezi uváděnými důvody kromě malé účasti bylo to, že trasy jsou náročné na značení, neboť z velké části nevedou po turistických značkách. Jako autorovi tras i popisu k nim mi prosím dovolte malé vyjádření.

Ke změnám tras jsme přistoupili v roce 2008, když stávající trasy již mnoho turistů nepřilákaly. Předložil jsem výboru celý komplex 4 nových tras, s kompletním slovním popisem a návrhem informační brožurky se zajímavostmi z okolí, což tehdy také byla novinka. Můj syn Aleš pak vypracoval perfektní mapu všech tras, s přehledným barevným rozlišením. K návrhu nových tras mě vedly tyto úvahy:

  • vést trasy místy, kde se ještě nikdy pochod neuskutečnil: úbočím Bílé hory, přes Paseky, kolem Boroveckých rybníků, úbočím Libhošťské hůrky, přes Prchalov s výhledy na panoráma Beskyd (mimochodem – při značení tras letošního ročníku jsem si všiml úplně nové panoramatické tabule s popisy všech beskydských vrcholků, které z daného místa můžeme vidět. Je to moc pěkné, budete-li mít cestu kolem, zastavte se tam, je to u nových autobusových zastávek s cyklistickým odpočívadlem na začátku Prchalova, vedle autoservisu Josef Jahn)
  • maximálně využít turistické značky v okolí Kopřivnice (modrá průtahem městem, žlutá od Očního do Příbora, červená od Hornychovic přes Libotín) a značené cyklostezky. Je pravda, že značené turistické úseky nepřevažují, ale není snadné vytvořit soubor tras v okolí Kopřivnice jen po značkách tak, aby se turista nemusel stejnou cestou vracet.
  • navrhnout trasy stavebnicově tak, aby se prolínáním úseků minimalizoval počet kontrolních stanovišť, a aby se turista mohl i v průběhu pochodu rozhodnout zkrátit si nebo prodloužit trasu podle momentální kondice nebo počasí. To se povedlo – na 4 trasy jsou potřebná jen 3 kontrolní stanoviště, aniž má turista možnost si trasu někde zkrátit.
  • aby trasy byly schůdné za jakéhokoli počasí, a byly vhodné i pro cyklisty. Toto se podařilo, všechny trasy jsou sjízdné na kole i s dětským kočárkem. Pouze u nejdelší trasy je doporučeno objet Libhošťskou hůrku po silnici
  • délky tras jsem volil tak, aby si mohl vybrat náročnější turista, i rodiče s dětmi (od 6 do 28 km). Je pravda, že 28 km se některému cyklistovi bude zdát zoufale málo, ale nic mu nebrání projet trasu několikrát 🙂

 

Všechny fotky ve fotogalerii zde

Když jsem zde uvedl výhody tras, jsem si samozřejmě vědom i nedostatků:

  • trasy nemají velké převýšení ani strmé srázy, což náročnější turisté mohou postrádat
  • některé úseky vyžadují vlastní značení (toto je kompenzováno podrobným slovním popisem i podrobnou mapou)

Tyto trasy tedy letos končí, a bude-li pochod někdy obnoven, půjde se zřejmě po jiných trasách. Nezbývá než popřát případnému zpracovateli nových tras více návštěvníků a větší oblibu, u turistů i u výboru. Už v letošním roce jsme uvažovali rozšířit nabídku tras o úspěšnou trasu z loňského Puchýře přes Janíkovo sedlo a Okluk, jenže tato trasa je mimo stávající okruh a vyžadovala by alespoň 2 další kontrolní stanoviště navíc. Z tohoto pohledu je trochu nepochopitelné, proč v letošním roce výbor vyřadil z nabídky 20 km trasu, když na ní není žádné kontrolní stanoviště navíc, a úsek kolem Boroveckých rybníků se při značení stejně musel projít, aby se navázalo na 2. polovinu značení 26 km trasy. Neušetřili jsme tedy nic, snad kromě modrých fáborků. Navíc přibyla práce s úpravou textů brožurky, kterou si vzala na starost Radka Blahutová.

V letošní nabídce byly tedy 3 trasy – 6, 12 a 26 km, pro silniční cyklisty 28 km. Pochodu se zúčastnilo jen 35 turistů, z toho 18 žen, 11 mužů a 6 dětí. K malé účasti určitě přispělo i nejisté počasí, v průběhu pochodu i sprchlo, ale vyššímu počtu by výrazně nepomohlo ani krásné počasí. Nepomohlo ani střídání termínů červen – září. Zarážející je, že pochodu se zúčastnilo jen 7 členů našeho klubu, a to nás je 132. Pochod u nás prostě nemá tradici. Nemůžeme si dovolit ani vyvařování pro turisty, s živou muzikou a pohádkovými bytostmi, jako tomu je např. na pochodu kolem Rybí. Pro těch pár turistů se to nevyplatí.

Letošního velení celé akce se nemohl chopit tradiční vedoucí pochodu a zároveň předseda našeho odboru KČT Pepík Poruba, pro pracovní zaneprázdnění. Je mu však třeba poděkovat za zajištění celé akce po organizační stránce, zajištění místa startu a cíle, rozdělení úkolů. Děkuji všem, kteří se na pochodu jakýmkoli způsobem podíleli a pomohli.

Ing. Vladislav Kadlec

Tisk Tisk