Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Vznik legií v průběhu I. světové války

Vznik legií v průběhu I. světové války


Akce roku 2011, Pozvánka

Pátek 11. 3. 2011

Pokračováním z cyklu „Zde kráčela historie“ je další beseda, a to o vzniku legií, jejich založení, kde působily, co všechno pro vznik naší republiky učinily. Koho požádat o spolupráci, koho oslovit? Napadá mě ing. Václav Langer, který se historií v našem regionu zabývá a napsal i několik knížek. Dovoluji si ho o tuto besedu požádat. Vyhovuje mi a je tady pátek 17 hodin a beseda v Domě dětí a mládeže může začít.

Přivítám všechny přítomné, nakonec nás bylo 18, a předám slovo panu Langrovi, který nás slovem i obrazem jednou z nejslavnějších kapitol naší historie seznamuje. Ocitáme se v Rakousko-Uhersku v předvečer 1. světové války, po jejím vzniku a dostáváme se do Francie Seznamujeme se s průběhem bojů, kolik našich mladých mužů padlo, je toho hodně. Přesouváme se do Itálie, vidíme naše hochy, jak vstupují do legií, že jich bylo okolo 14 000, kteří bojovali proti Rakušanům, boje v horách, na Piavě, za jakých podmínek bojovali, kolik jich padlo, jak se se zajatými legionáři zacházelo. Byli pro výstrahu popravováni, mrzli, jejich nevýslovné hrdinství, byli prohlašováni zrádci rakouské říše.

Slovo stíhalo slovo, obrázek obrázek. Poutavé vyprávění nás zaujalo. Konečně se dostáváme k naší největší anabázi, a to legiím v Rusku. Již po roce 1914 vstupují čeští a slovenští občané do českých družin a začínají bojovat proti nenáviděnému Rakousku-Uhersku, které nás po více než 300 let utlačovalo. Sídlo českých družin bylo v Kyjevě. Dozvídáme se o bojích v Karpatech, u Zborova, kde bojovali Češi na straně Rusů proti Čechům na straně Rakousko-Uherska, bojích na dráze, o Brusilově ofenzívě, bojích proti bílým i bolševikům, defilují pomníčky s padlými legionáři. Vidíme, jak si naši vojáci budovali z nákladních vagónů obrněné vlaky i skutečný obrněný vlak Orlík.

Dostáváme se až do Vladivostoku, odkud naši legionáři putují různými loděmi do svých domovů. Bylo toho opravdu hodně, přes hodinu a půl vyprávění. Defilují podobizny legionářů z Kopřivnice a blízkého okolí, kteří bojovali, ale i padli za naši svobodu. Plno věcí se dozvídáme i o tom, jak byli legionáři odměněni po svém návratu domů – že například z pěti uchazečů o nějaké místo ve státní správě, na dráze apod. dostal vždy přednost z těchto uchazečů legionář.

Hodně věcí se dnes člověk dozví z internetu, ale přesto pan Langer řekl nám všem přítomným plno historických faktů, které se jen těžko dají zjistit, nebo se o nich nikde ani nedočtete. Všichni přítomní projevili zájem, aby došlo ještě k pokračování této besedy, a věci, které nebyly řečeny, nebo na ně nezbyl čas, se tak mohly objasnit a sdělit. Pan Langer souhlasil, a tak další besedu s tímto pokračováním uskutečníme v pátek 1. dubna v 17 hodin opět v DDM v Kopřivnici. Je jen jedna věc velmi smutná, že se této besedy nezúčastnil nikdo z mladších 30 let. A to je na pováženou. Je snad všechno mladým tak jasné, nebo se není na co zeptat? Vždyť o historii bychom měli vědět co nejvíce.

Po skončení besedy jsem poděkoval panu Langerovi za tuto přednášku a popřál všem přítomným krásnou noc. Na závěr si neodpustím učinit jednu poznámku. Vstup na tuto besedu byl zdarma, přednášející pan Langer taky přednášel bez nároků na honorář zdarma, DDM v Kopřivnici nám umožňuje vstup taky zdarma, tak kde je chyba, že přijde tak málo zájemců? Vždyť jinde se za takovéto odborné přednášky platí dosti vysoké vstupné. Ať si na tyto otázky odpoví každý sám. Já musím jenom poděkovat za zajímavé oživení naší historie panu Langerovi.

Zapsal vedoucí akce J. Poruba, předseda KČT Kopřivnice

Tisk Tisk