Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Vrcholy Chřiby

Vrcholy Chřiby


Akce roku 2010

Klub českých turistů Kopřivnice

si dovoluje upozornit, že v letech 2010 – 2011

probíhá akce

„Vrcholy Chřiby“

  • V tomto dvouletém období je třeba navštívit 12 vrcholů.
  • Na každý vrchol se v dvouletém období může vystoupit v uvedeném datu. Po splnění podmínek dostává každý účastník pamětní list a odznak.
  • Pro větší počet zájemců budou vypraveny autobusy.
  • Bližší informace k této akci podá předseda KČT Kopřivnice Josef Poruba, mobil 737 885 300.

Termíny výstupů na vrcholy Chřiby

Na každý vrchol jsou čtyři termíny výstupů, vždy po dvou v každém roce. Odznak se získává již za 10 výstupů.

  rok 2010 rok 2011
Brdo 27. 6. 26. 3. / 26. 6.
Chlum 27. 6. 26. 3. / 26. 6.
Kelčský Javorník 26. 6. 27. 3. / 25. 6.
Obřany 26. 6. 27. 3. / 25. 6.
Klášťov 24. 4. / 19. 9. 23. 4. / 18. 9.
Vrátnice 24. 4. / 19. 9. 23. 4. / 18. 9.
Velká Javořina 25. 4. / 18. 9. 24. 4. / 17. 9.
Šibenický vrch 25. 4. / 18. 9. 24. 4. / 17. 9.
Vysoká 29. 5. / 24. 10. 28. 5. / 23. 10.
Kotlová 29. 5. / 24. 10. 28. 5. / 23. 10.
Malý Javorník 30. 5. / 23. 10. 29. 5. / 22. 10.
Javorníček 30. 5. / 23. 10. 29. 5. / 22. 10.
  • Kontroly od 10 – 15 hodin, speciální razítka.
  • Prodej záznamníků: Jiří Tomáš, Příluky – Boněcko č. 298, 760 01 Zlín
  • Záznamník stojí 60 Kč.
  • Na některé vrcholy KČT Kopřivnice uskuteční autobusový zájezd.

Tisk Tisk