Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Rozhledna Okrouhlá a Konec vodníků v Čechách

Rozhledna Okrouhlá a Konec vodníků v Čechách


Akce roku 2009

Akce byla zrušena pro nezájem účastníků

Klub českých turistů Kopřivnice

si dovoluje pozvat všechny, kteří mají rádi rozhledny, na další ze svých akcí z cyklu

okrouhla.jpg

„Rozhlédni se, člověče…“

Tentokrát navštívíme rozhlednu

Okrouhlá

v neděli 13. 9. 2009

Trasa jen 1 km.

Na tuto akci plynule navazuje další

„Konec vodníků v Čechách“

Navštívíme mlýn v Kozlovicích, fojtství a pivovar, povíme si něco o vodnících a životě kolem vody. Ti, kdo toho ještě budou mít málo, si udělají 14 km trasu Kozlovice – Měrkovice – Hukvaldy – Kopřivnice, ostatní odjedou domů autobusem.


  • Odjezdy autobusu:
8:00 Štramberk – Palárna
8:10 Kopřivnice – hotel
8:15 Kopřivnice – benzínka
8:25 Příbor – školy
vodnik.jpg
  • Cena:
  člen KČT nečlen
dospělí 70 Kč 80 Kč
děti, důchodci 60 Kč 70 Kč
  • Bližší informace: Josef Poruba, tel. 737 885 300
  • Platby: do 5. 9. 2009 u vedoucího zájezdu J. Poruby, nebo v infocentru Kopřivnice.
  • Předpokládaný návrat: do 14 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

Tisk Tisk