Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Pochod – Po stopách Zdeňka Buriana – Sobota 5.4.2008

Pochod – Po stopách Zdeňka Buriana – Sobota 5.4.2008


Akce roku 2008, Pozvánka, Fotky

Již druhý ročník pochodu „Po stopách Zdeňka Buriana“ jsme uskutečnili v sobotu 5. 4. 2008 ze Šustalovy vily v Kopřivnici. Start od 7:30 – 9 hodin. Počasí na pochod jako stvořené. Ráno, když jsem vycházel okolo sedmé hodiny, bylo 6°C, ale nepršelo, a tento stav vydržel po celou dobu konání pochodu, jen teplota se zvedla na 12°C.

V 7:15 připravujeme vše na start. Připraveno, nachystáno. Přijíždí pan Průša ze společnosti Relax v podhůří Beskyd, která tuto akci sponzorovala, a přiváží občerstvení pro účastníky pochodu. Zároveň si ale odváží razítko pochodu, které bylo připravené na kontrolu u jeskyně Šipka. Přichází Petr Burel, který má být na této kontrole, bere auto a odváží mne domů, kde vezmu na kontrolu jiná tři razítka (sice s motivem Lašské naučné stezky). Ale všichni zúčastnění, ale nejenom oni, si dávají razítka do svých vandrbuchů, na plán trasy, mnozí, když neměli nic jiného, aspoň na vlakové jízdenky (týkalo se to turistů, kteří individuálně navštívili jeskyni Šipka ve Štramberku, kde byla kontrola).

V 8:00 hodin odchází největší skupina v počtu 22 účastníků s badatelem a vedoucím Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku panem Alešem Durčákem na trasu. Doráží do Štramberku v 10:45 hodin, kdy si poslechnou odborný výklad o životě tohoto našeho malíře. Je 9:20, kdy ukončujeme prezentaci, a já sám vyrážím na trasu. Procházím známými místy, dojíždí mě na kole naše členka H. Ranošová, která byla na startu. Před jeskyní Šipka docházíme hlavní skupinu s panem Durčákem, počkáme na poslední opozdilce na kontrole, a naše kroky směřují také do Štramberku, kde je cíl pochodu. Všichni zúčastnění si mohou prohlédnout Muzeum Zdeňka Buriana, info centrum Relax v podhůří Beskyd, kde mohou spatřit voskové figuríny Tatara, jezuitského pátera Tannera, malíře Jaroňka, profesora Maška (který nalezl čelist neandrtálského dítěte v jeskyni Šipka a mnoho dalších nálezů v okolí Štramberku), ale mohou si prohlédnout i obrazy, knihy a ostatní vystavené věci. V 11:30 dochází u stánku společnosti Relax na náměstí k tombole, kdy někteří zúčastnění vyhráli i menší dárky. Každý lístek pochodu byl totiž slosovatelný. Po skončení tomboly se loučíme s přáním vyššího počtu zúčastněných než těch 29, kteří přišli na tuto akci, a odcházíme na malé občerstvení.

 

A na závěr? Nezbývá než dodat – i přes výbornou propagaci – široká veřejnost v městě i okolí věděla o této akci jak z vyvěšených plakátů, tak z tisku Kopřivnické noviny, Trubač, tak dalších periodik, tak z nástěnek Klubu turistů v Kopřivnici s měsíčním předstihem, turisté z Moravskoslezské oblasti z 50 pozvánek, které jsem rozdal na konferenci Moravskoslezské oblasti KČT v Ostravě 8. března, a které vytiskla společnost Relax, tak z našich internetových stránek, nebo při různých našich akcích. Člověka může jen potěšit, že tohoto pochodu se zúčastnil i pan J. Dupal z Kopřivnice, který v letošním roce dosáhne 80 let, a mnozí daleko mladší zůstali doma, i když trasa není náročná a měří celá, pokud ji poctivě absolvujete, jen 10 km. Nezbývá než všem, kteří se na přípravě a organizování tohoto pochodu podíleli, poděkovat. Takže v příštím roce nashledanou.

Ještě jedna perlička na závěr. Všichni účastníci pochodu měli snížené vstupné do Šustalovy vily, Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku i info centra Relax v podhůří Beskyd. Dále všichni účastníci pochodu dostali krásný pamětní list, speciální razítko pochodu, občerstvení, a mohou být ještě v tombole vylosováni. A to už je opravdu všechno.

Zapsal Josef Poruba, předseda KČT Kopřivnice


Tisk Tisk