Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Zhodnocení promítání – Kam jsme došli 14 – Dolomity

Zhodnocení promítání – Kam jsme došli 14 – Dolomity


Akce roku 2008, Pozvánka, Pozvánka s videoukázkou

Pátek 14. 11. 2008

Na pátek 14. listopadu jsme připravili promítání ze srpnového zájezdu do Dolomit, který jsme podnikli s cestovní kanceláří Turistika a hory. Protože šlo o jeden z hlavních zájezdů letošního roku do poměrně vzdáleného a atraktivního prostředí vysokých hor, uskutečnili jsme je v poněkud reprezentativnějším prostředí Šustalovy vily a za mírné vstupné. Slavnostnější atmosféru jsme chtěli zajistit i vyšším počtem diváků, a tak jsme akci věnovali dosud nezvyklou reklamní kampaň. K obvyklým pozvánkám na našich nástěnkách a internetových stránkách přibyly i inzeráty v místních periodikách Kopřivnických novinách a Trubači, za což patří dík Pepíkovi Porubovi. Dále jsme na akci zvali i krátkou video upoutávkou na minulém promítání, a posléze i na našem webu, s patřičným komentářem. Následovaly SMS pozvánky a maily členům klubu, známým, i všem účastníkům zájezdu, a to nejen z našeho autobusu, ale i těm dvěma celorepublikovým. Všichni vzdálení účastníci samozřejmě nemohli přijet, ale někteří alespoň poslali objednávku na DVD z promítání. Mnoho lidí jsme také zvali osobně, na našich akcích i jinými cestami. Pozvánky jsme rozeslali také do okolních klubů turistů. Vlastní propagační kampaň mělo samozřejmě také Lašské muzeum, pod které Šustalova vila patří. Úspěch se dostavil – promítání se zúčastnilo přes 70 návštěvníků, což je oproti průměru 20 – 30 relativně dost. Tolika účastníkům nakonec nestačila ani kapacita promítací místnosti ve vile, museli jsme si pomoci přinášením dalších židlí a křesel, ale i lavic.

 

Pár fotek z tohoto promítání – pro zvětšení klikněte na fotku

Promítání zahájil vedoucí akce Pepík Poruba, který přivítal všechny přítomné, kteří dostali jako malý dárek sadu tří našich kalendáříčků na příští rok s motivem Dolomit. Pak se ujal slova i promítání Aleš Kadlec, který promítl asi hodinový film z našeho letního zájezdu. V úvodu nad atraktivními záběry velehor pohovořil o historii tohoto kraje i vzniku pohoří. Pak už bylo promítání rozděleno do jednotlivých dnů. Na začátku každého dne byla ukázána a popsána mapka trasy, a pak už následovaly záběry i fotky z našeho putování. Komentář byl doplněn i pověstí o Růžové zahradě (Rosengarten), a celý snímek, na kterém jsem se částečně podílel napsáním textu a částečně i režisérsky, provázela náladová italská hudba. Fotografiemi do dokumentu přispěli kromě Aleše i Šárka Benišová, Karel Kočiš, a jeden z našich průvodců Pavel Vasilenko.

Po promítání, které sklidilo potlesk přítomných, promítl Aleš ještě upoutávku na příští promítání, které se uskuteční 12. prosince v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici, a bude ze zájezdu do Krkonoš. Pak Pepík Poruba poděkoval všem, kteří se podíleli na výrobě dokumentu, i vlastním zajištění úspěšného zájezdu. Já zase děkuji všem, kteří přijali naše pozvání, a zúčastnili se naší akce. Především těm z okolních obcí, i ze vzdálenějších míst.

Po skončení promítání si účastníci akce mohli objednat nebo přímo zakoupit promítnutý film na DVD. Zatím bylo prodáno téměř 20 kusů, další zájemci se ještě mohou přihlásit.

Zájemci o popis a zhodnocení vlastního zájezdu si je mohou přečíst ve Zhodnocení zájezdu. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Zapsal Vladislav Kadlec

Tisk Tisk