Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Vernisáž výstavy „Kam jsme došli“ k 75. výročí KČT v Kopřivnici – Fojtství – pátek 7. 12. 2007

Vernisáž výstavy „Kam jsme došli“ k 75. výročí KČT v Kopřivnici – Fojtství – pátek 7. 12. 2007


Akce roku 2008, Pozvánka, Zhodnocení celé výstavyFotky

Dětská cimbálová muzika „Pramínek“ zahraje na úvod jednu ze svých písní, a v 17 hodin zahajuje pan Mgr. Ondřej Šálek, vedoucí Muzea Fojtství v Kopřivnici, naši výstavu KČT Kopřivnice, a vítá představitele města i ostatní přítomné a předává mi slovo. Také já v krátkosti přivítám jak zástupce města, tak všechny přítomné na vernisáži.

Zmíním se v krátkém projevu o založení Pohorské jednoty Radhošť, jako první české turistické společnosti na našem území v roce 1884, pak o založení KČT 11. 6. 1888, kdy se stal jeho prvním předsedou Vojta Náprstek. O jeho dobrodružném životě, kdy byl dokonce i náčelníkem kmene Dakotů. Zmíním se o založení štramberského odboru v roce 1895 MUDr. Adolfem Hrstkou, kam vstoupilo mnoho kopřivnických občanů, a o založení vlastního klubu, který 21. prosince 1932 založil pan Emil Hanzelka. A předávám slovo panu Lubomíru Hanzelkovi, synovi prvního předsedy, který tento klub zakládal. Ten v několikaminutovém proslovu vzpomněl na založení klubu, svého otce, když byl on, pan Lubomír Hanzelka jako kluk, jeho otec místo aby mu koupil kolo, věnoval peníze radši na klub a jeho aktivity (obnovu hradu Šostýna nad naším městem). Zmínil se o vycházkách v našem okolí. Poděkoval mi za pozvání a obnovu klubu a doufá, že nám na vycházce může ještě leccos zajímavého v okolí ukázat.

Děkuji mu, zmíním se v krátkosti o další historii klubu, výstavbě dvou vyhlídek na území našeho města členy KČT Kopřivnice, a to Raškovy vyhlídky (která ještě slouží veřejnosti), a Bezručovy vyhlídky (ta je v havarijním stavu). Zmiňuji se o aktivitách členů KČT Kopřivnice, zvlášť vzpomenu brigád na obnovu vyhořelé chaty Skalka u Mostů u Jablunkova.

Pozvedám číši k přípitku a společně s panem Šálkem a panem Hanzelkou si připíjím na další činnost klubu. Přivítám mezi námi fotografa Michaela Urbánka, který svými fotografiemi nazvanými „Beskydy“ oživil naši výstavu. Nezapomenu se zmínit o dětské cimbálové muzice „Pramínek“, která nás v úvodu přivítala, upozorňuji, že po dobu prohlížení exponátů jim k poslechu tento soubor bude vyhrávat, a děkuji vedoucímu této kapely panu V. Jílkovi a přeji všem příjemné prohlížení. Ještě všechny přítomné upozorním, že v 17:45 hodin začne náš člen Aleš Kadlec promítat všem zájemcům záběry z našeho zájezdu do Jizerských hor, který se uskutečnil od 25. 8. do 1. 9. 2007. Pak ještě Kabelová televize Kopřivnice natočila se mnou, panem Hanzelkou a fotografem panem Urbánkem pár postřehů k výstavě a založení klubu, a už se může začít.

Promítání sice začalo až po 18. hodině, ale stálo za to. V hodinu a půl trvajícím promítání nás Aleš seznámil den po dni s tímto zájezdem, proloženém hudbou i jeho výkladem. My, co jsme byli na tomto zájezdu, jsme rádi zavzpomínali, ti, co nebyli, se kochali krásou Jizerských hor a okolí. Po promítání mu poděkuji za krásně prožité okamžiky, popřeji všem zúčastněným příjemné prožití zbytku večera i následujících dní, a loučím se s nimi. Ještě naši zúčastnění členové pomohou odnést židličky připravené na promítání, trochu uklidit, a již se loučíme. Po 21:15 hodině se dostávám domů. Spadla ze mě strašná odpovědnost a dostavila se únava, ale to už je jiná kapitola.

Ještě pár poznatků z vernisáže. Po skončení proslovů a prohlídky přišel za mnou jako první můj kamarád Pepík Adamec, štramberský historik, a omluvil se, že promítání se už nezúčastní, ale že výstava je velmi hezká a krásně připravená a líbí se mu. To že ve Štramberku chybí. Dále místostarostka D. Rysová také řekla, že výstava je pěkná, a určitě se zúčastní některé naší akce. Před odchodem přišel za mnou ještě starosta J. Jalůvka a řekl, že výstava by si zasloužila samostatné místnosti, kde by byla tato expozice umístěna. Také přislíbil, že se určitě některé naší akce zúčastní, a výstava je krásná. Takže je beru za slovo. To člověka potěší a chytne za srdce. Přicházeli i ostatní – spokojeni, nadšení. Pan Lubomír Hanzelka mi opět poděkoval a přislíbil účast na naší vycházce.

Co dodat? Snad jen to, že někteří se na vernisáž pozvali sami, a pak už jen to, že výstava se líbí, a mně nezbývá než všem, kteří se na instalaci výstavy z řad našich členů podíleli, poděkovat, a to jmenovitě. Mimo mě to byli Libor Vlach, ing. Vladislav Kadlec, Hanka Kovářová, Aleš Kadlec, Šárka Benišová a Radka Blahutová. A nakonec si dovoluji všechny na tuto výstavu pozvat. Výstava probíhá od 8. 12. 2007 do 25. 2. 2008 od 9 do 16 hodin mimo pondělí v prostorách Muzea Fojtství v Kopřivnici.

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví všem do nového roku přeje všem

předseda KČT Kopřivnice Josef Poruba

Tisk Tisk