Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Trasy pochodu Laškem – Valašskem

Trasy pochodu Laškem – Valašskem


Akce roku 2008, Pozvánka, Zajímavosti na trase, ZhodnoceníFotky

Mapka 25. ročníku Lašskem – Valašskem

Trasa A – 25 km

 • Část 1

Od Šustalovy vily dolů k hlavní silnici, opustíme park a dáme se doleva. U kostela odbočíme doprava do ulice Erbenova. Na křižovatce zabočíme doleva do ulice Ignáce Šustaly, a po 150 metrech doprava. Přejdeme hlavní ulici Záhumenní, a pokračujeme nahoru směrem k Bílé hoře. Stoupáme úbočím kolem zahrádek. Poznenáhlu se nám vpravo otevřou krásné výhledy na Kopřivnici, Červený kámen, Příbor a Hukvaldy. Za dobré viditelnosti zahlédneme i areál lázní v Klimkovicích. Vpravo míjíme jediný obytný domek na této cestě a dorazíme na rozcestí.

 • Část 2

Trasa 25 km pokračuje doleva. Lesní pěšinou alejí stromů se dostaneme k zahrádkářské osadě, kde pokračujeme doleva nahoru. Po pár metrech vystoupáme ke štěrkové cestě. Tam se dáme doprava (zájemci se mohou zajít podívat na Štramberskou Trúbu pokračováním alejí stromů šikmo doprava po žluté značce a pak se vrátit zpět, anebo od Trúby pokračovat přímo k Libotínu). Stále z kopce se dostaneme na ulici K očnímu, kde pokračujeme doleva ke Štramberku. Dostaneme se až k hlavní silnici ve Štramberku. Dáme se doleva, ale hned po pár metrech, u nástěnky KČT Štramberk, odbočíme doprava do ulice Hornychovice. Tou pokračujeme po vlastním značení. Napojíme se pak na červenou turistickou značku, která nás dovede ke koupališti Libotín. Pohledem zpět se můžeme pokochat výhledem na Štramberskou Trúbu na majestátní skále. U restaurace Libotín bude kontrola K1.

Pak pokračujeme po červené turistické značce. Na rozcestí turistickou značku opustíme, a dáme se doprava do kopce po vlastním značení. Z kopce dolů kolem plynáren dorazíme k hlavní silnici mezi Rybím a Štramberkem. Silnici přetneme, a pokračujeme rovně vedlejší uličkou. Asi po kilometru se dostaneme k hlavní silnici mezi Rybím a Závišicemi. Po ní se dáme doleva směrem k Rybí. Na začátku vesnice odbočíme po vlastním značení doprava, směrem k Libhošťské hůrce (pro cyklisty, kteří nebudou mít horské kolo, bude asi výhodnější absolvovat tento úsek vedením kola). Kolem ohrad s dobytkem stoupáme po polní pěšině k Libhošťské hůrce, s krásnými výhledy na Rybí, Štramberk. Po úbočí Libhošťské hůrky se dostaneme až k přivaděči na hlavní silnici mezi Novým Jičínem a Příborem. Po něm se dáme doprava, projdeme pod hlavní silnicí, a za ní se dáme hned doprava do Libhoště. Po pár metrech odbočíme doleva na místní komunikaci (cyklisté mohou jet po silnici), po níž se protáhneme téměř celou vesnicí. Na konci pak odbočíme doprava a napojíme se na hlavní silnici. Dorazíme ke křižovatce silnic na Sedlnici a Závišice. My pokračujeme rovně, a v blízkosti benzínové stanice odbočíme doleva na Prchalov.

 • Část 3

Na začátku obce jsou po pravé straně krásné výhledy na Štramberskou Trúbu, Bílou horu, Hukvaldy, a panoráma Beskyd. U obchodu se smíšeným zbožím (u kapličky) bude kontrolní stanoviště č. 3. Na konci obce odbočí-me doprava na úzkou uličku k Příboru, po vlastním značení. Po 1 kilometru se dostaneme k podchodu pod hlavní silnicí. Podchodem se dostaneme do Příbora, a pokračujeme kolem domova důchodců stále rovně. Na konci ulice budeme míjet sídlo policie, a stále rovně kolem muzea dorazíme k hlavní silnici u gymnazia. Dáme se doleva kolem pošty, a po pár metrech odbočíme doprava kolem tržnice (vzdálenější účastníci se mohou podívat na blízké náměstí a historické centrum města). Dostaneme se k hlavní silnici směrem na Frenštát, a přes ni pokračujeme rovně směrem na Kopřivnici přes Točnu. Míjíme hotel Letka, a za ním se napojíme na žlutou turistickou značku. Ta nás vede po silnici. U tabule Teso odbočíme doleva směrem k Pasekám, a vydáme se po cyklistické stezce č. 6002. Ta nás povede přes Paseky a kolem kapličky na rozcestí cyklistických značek na začátku Kopřivnice. Dáme se doleva, a po cyklistické stezce č. 502 se vydáme ulicí Českou stále rovně. Přes dvě křižovatky dorazíme k ulici Kadláčkově, na jejím konci odbočíme doprava, směrem ke kruhovému objezdu. Přes centrum města se pak vydáme nejkratší cestou k městskému parku, kde u Šustalovy vily je cíl.

Trasa A – 25 km:

Kopřivnice (Šustalova vila) ----- rozcestí ----- Štramberk-Hornychovice ----- Libotín (K1) ----- plynárny ----- rozcestí na Závišice ----- Rybí ----- Libhošť ----- rozcestí na Sedlnici ----- Prchalov (K3) ----- Příbor – Letka ----- rozcestí na Paseky ----- rozcestí u Kopřivnice ----- Kopřivnice (Šustalova vila).

Trasa B – 20 km

 • První část úseku je shodná s Částí 1 u trasy A.
 • Na rozcestí se dáme doprava, z mírného kopce dolů na ulici K očnímu. Dáme se doprava, a skoro na konci ulice po levé straně budeme mít Bubla ranč, kde bude kontrola K2. Protneme hlavní silnici, a asi po 200 metrech odbočíme doleva po cyklistické stezce č. 6002. Po dalších 100 metrech opustíme cyklistickou stezku, odbočíme doleva, a pokračujeme po polní cestě směrem na Závišice. Přejdeme jednu štěrkovou cestu, za ní stále rovně alejí stromů. Na dalším rozcestí odbočíme doprava, a u stožáru vysokého napětí (před Stodola rančem) odbočíme doleva, do zástavby rodinných domků. Dostaneme se k hlavní silnici směrem na Příbor (Paseky, místní část Závišic). Po ní zabočíme doprava, kolem dvou autobusových zastávek, a asi po 50 metrech odbočíme doleva k zemědělskému družstvu v Závišicích. Pěkná asfaltová cesta nás zavede až na okraj Závišic. Odbočíme doprava, a před koncem cesty zahneme doleva, z kopce dolů z cesty na polní pěšinu, zamíříme doprava, a podél říčky Sedlnice a Borovských rybníků se dostaneme do Borovce. Dáme se vlevo, a po pár metrech se dostaneme na křižovatku silnic. Projdeme pod mostem s rychlostní silnicí na Nový Jičín, a odbočíme doprava, a před benzínovou stanicí doleva na Prchalov.
 • Poslední část úseku je shodná s Částí 3 u trasy A.

Trasa B – 20 km:

Kopřivnice (Šustalova vila) ----- rozcestí ----- Bubla ranč (K2) ----- Stodola ranč ----- Paseky ----- konec Závišic ----- rozcestí na Sedlnici ----- Prchalov (K3) ----- Příbor – Letka ----- kolem Borovských rybníků ----- rozcestí na Paseky ----- rozcestí u Kopřivnice ----- Kopřivnice (kruhový objezd) ----- Kopřivnice (Šustalova vila).

Trasa C – 10 km

 • První část úseku je shodná s Částí 1 u trasy A.
 • Dáme se doleva. Lesní pěšinou alejí stromů se dostaneme k zahrádkářské osadě, kde pokračujeme doleva nahoru. Po pár metrech vystoupáme ke štěrkové cestě. Pak se dáme doprava (zájemci se mohou zajít podívat na Štramberskou Trúbu pokračováním alejí stromů šikmo doprava po žluté značce a pak se vrátit zpět, anebo od Trúby pokračovat přímo k Libotínu). Stále z kopce se dostaneme na ulici K očnímu, kde pokračujeme doleva ke Štramberku. Dostaneme se až k hlavní silnici ve Štramberku. Tam se dáme doleva, ale hned po pár metrech, u nástěnky KČT Štramberk, odbočíme doprava do ulice Hornychovice. Tou pokračujeme po vlastním značení. Napojíme se pak na červenou turistickou značku, která nás dovede ke koupališti Libotín. Pohledem zpět se můžeme pokochat výhledem na Štramberskou Trúbu na majestátní skále. U restaurace Libotín bude kontrola K1.
 • Pak se vydáme stejnou cestou zpět k ulici K očnímu. Tou pak pokračujeme až do Kopřivnice. Na konci ulice bude po levé straně Bubla ranč, kde bude kontrola K2. Přejdeme hlavní silnici, a asi po 100 metrech odbočíme doprava a po cyklistické stezce č. 502 ulicí Českou stále rovně. Přes dvě křižovatky dospějeme k ulici Kadláčkově, na jejím konci odbočíme doprava, směrem ke kruhovému objezdu. Přes centrum města se pak vydáme nejkratší cestou k městskému parku, kde u Šustalovy vily je cíl.

Trasa C – 10 km:

Kopřivnice (Šustalova vila) ----- rozcestí pod Bílou horou ----- Štramberk-Hornychovice ----- Libotín (K1) ----- Štramberk-Hornychovice ----- Bubla ranč (K2) ----- rozcestí u Kopřivnice ----- Kopřivnice (kruhový objezd) ----- Kopřivnice (Šustalova vila).

Trasa D – 6 km

 • První část úseku je shodná s Částí 1 u trasy A.
 • Na rozcestí se dáme doprava, z mírného kopce dolů na ulici K očnímu. Dáme se doprava, a skoro na konci ulice po levé straně budeme mít Bubla ranč, kde bude kontrola K2. Přejdeme hlavní silnici, a asi po 100 metrech odbočíme doprava a po cyklistické stezce č. 502 ulicí Českou stále rovně. Přes dvě křižovatky dospějeme k ulici Kadláčkově, na jejím konci odbočíme doprava, směrem ke kruhovému objezdu. Přes centrum města se pak vydáme nejkratší cestou k městskému parku, kde u Šustalovy vily je cíl.

Trasa D – 6 km:

Kopřivnice (Šustalova vila) ----- rozcestí pod Bílou horou ----- Bubla ranč (K2) ----- rozcestí u Kopřivnice ----- Kopřivnice (kruhový objezd) ----- Kopřivnice (Šustalova vila).

Mapka 25. ročníku Lašskem – Valašskem

Tisk Tisk