Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Usnesení z výroční členské schůze

Usnesení z výroční členské schůze


Akce roku 2007, Pozvánka, Hlasování o vlajce KČT, Anketa na zájezdy

 • Členská schůze bere na vědomí
 1. Zprávu o uskutečnění akcí za rok 2006
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2006
 3. Zprávu revizní komise za rok 2006
 4. Návrh na připravované hlavní zájezdy na rok 2008:
  • červenec: Roháče vedoucí: R. Blahutová
  • srpen: Krkonoše vedoucí: J. Poruba
  • začátek září: Dolomity vedoucí: V. Kadlec
 5. Členská schůze bere na vědomí návrh na zúčastnění se těchto významných akcí KČT:
  • a) 28. 9. 2007 oslavy 120 let turistické chaty „Švarné Hanky“
  • b) konání „Za posledním puchýřem“ ve dnech 16. – 18. 11 2007 – Blansko.
 • Členská schůze souhlasí
 1. S návrhem programu KČT Kopřivnice na rok 2007.
 2. S Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech.
 3. S odměnou ve formě jednodenního zájezdu zdarma pro členy KČT Kopřivnice za práci pro KČT Kopřivnice, pro KČT a město Kopřivnici:
  • Výboru KČT Kopřivnice: Š. Benišová, R. Blahutová, P. Burel, V. Kadlec, H. Kovářová, J. Poruba, M. Pustějovská, H. Ranošová
  • Členové: D. Hyklová, A. Baarová, M. Sochová, J. Burelová, O. Burel, A. Kadlec, Š. Porubová, M. Poruba, L. Vlach, J. Tichánek, P. Beniš.
  • Nečlenové: M. Váňa, B. Dostálová, P. Kantorová, J. Socha.
 4. S částkou 1 000 Kč na telefonické hovory předsedy J. Poruby na rok 2007.
 5. S výsledky volby na vlajku KČT Kopřivnice.
 6. S navržením delegáta J. Poruby na Oblastní konferenci 10. 3. 2007.
 7. S návrhem R. Blahutové na zakoupení videokamery pro činnost klubu.
 8. S návrhem ing. J. Kresty a dalších členů KČT Kopřivnice na odsouhlasení videokamery. Pro bylo 70 členů přítomných na schůzi z počtu 72 členů, proti jeden (Oldřich Machovský), jeden člen (Anna Bartoňová) se zdržel hlasování.
 9. S odsouhlasením částky 20 000 Kč na zakoupení této videokamery.
 10. S návrhem předsedy J. Poruby na vypracování pravidel o zapůjčení a provozu kamery (bude upřesněno).
 11. S výsledky voleb na vítězný návrh na vlajku. Vyhrál návrh č. 7 s počtem 20 hlasů.
 • Členská schůze doporučuje

1. Odevzdat návrhy na zhotovení trička KČT Kopřivnice do 1. 3. 2007

 • Členská schůze ukládá

1. Výboru KČT Kopřivnice uskutečnit v průběhu roku 2007 pro členy KČT Kopřivnice zájezd zdarma.

V Kopřivnici 19. 1. 2007

Tisk Tisk