Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Morávka – Slavíč – Sobota 24.3.2007

Morávka – Slavíč – Sobota 24.3.2007


Akce roku 2007, Pozvánka, Fotky

Již potřetí u příležitosti Světového dne vody otevřelo Povodí Odry, s. p. některá vodní díla. Podruhé této nabídky využil náš turistický klub k návštěvě jedné z přehrad, tentokráte vodního díla Morávka.

Vodní nádrž, která v loňském roce oslavila 40 let existence nabídla návštěvníkům možnost nahlédnout do svých štol, malé vodní elektrárny a drenážní štoly do masívu Travného. V porovnání se Šancemi neprobíhala prohlídka jako při lampiónových průvodech, ale po skupinkách a trvala asi hodinu.

Druhým bodem programu dne byla túra ke Kolářově chatě na Slavíči. Na modrou značku jsme sice nastoupili u hráze, jak bylo plánováno, ale po vlastní exkurzi bylo nutno areál opustit spodním východem. Tím jsme se dostali skoro až k parkovišti a museli jsme se vracet. Cesta k chatě vede podél vodního toku Slavíč, zpět po zelené a žluté kolem Nytrové na Úspolku a po silnici zpátky na Morávku. Protože během uplynulého týdne napadlo poměrně dost sněhu, asi tři km před útulnou jsme opustili značku a kus cesty pokračovali po silnici, protože byla uježděná. Kromě osamělých běžkařů se naše skupina nesetkala s masově provozovaným turistickým ruchem. Přestože lze Slavíč bez nadsázky nazvat největším „zapadákovem“ v Beskydách, má velice pěknou chatu s výhledy do údolí Lomné. Vedle kamen visí obrazy starých chat, atmosféru dotváří i lovecké trofeje na zdech.

Letošní první jarní akce se zúčastnilo 40 lidí. V důsledku uspořádání prohlídkové trasy na přehradě a již zmíněné zacházky se trasa z původních 16 km prodloužila na 23 km. I při vypětí všech sil došlo k posunu odjezdu autobusu. Nakonec se umoudřilo i počasí a v hladině vodní nádrže se usmálo Sluníčko.

Ondřej Burel

Tisk Tisk