Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Putování po Egyptě – Promítání – Pátek 12.1.2007

Putování po Egyptě – Promítání – Pátek 12.1.2007


Akce roku 2007, Pozvánka

V pátek 12. ledna 2007 se uskutečnilo promítání o Egyptě nazvané „Putování po Egyptě od Káhiry po Abu Simbel“, který jsem navštívil v době 11.-21.10.2005.

Promítat se začalo přesně v 17:00. Naše putování začalo na letišti v Mošnově, odkud jsme odlétali do Egyptské Hurghady, kde jsme se po příletu ubytovali na jednu noc. Následující ráno jsme s ozbrojeným konvojem odcestovali do Káhiry, kde jsme se ubytovali v hotelu Novotel. Následující ráno jsme navštívili pyramidy v Gíze, velkou sfingu a velké káhirské muzeum. Další den jsme postupně navštívili další památky kolem Káhiry jako třeba Sakkaru, která patří se svou rozlohou 8km2 mezi největší nekropole v Egyptě. Stupňovitou Joserovou pyramidu a hrobky šlechticů tzv. mastaby. Dále jsme si promítli fotky z Alabastrové mešity Mohameda Aliho. Následně jsme se přesunuli nočním vlakem z Káhiry do Luxoru, kde všichni obdivovali zdemolované nádraží. V Luxoru jsme se nalodili na naší loď Nile Bride, která s námi plula až do našeho cílu do Asuánu. V Luxoru jsme navštívili chrámy v Luxoru, největší egyptský chrám v Karnaku a asi neznámější turistickou atrakci Údolí králů. Poté jsme se přesunuli ke chrámu královny Hatšepsovet, která nechala svůj chrám vybudovat jako součást skalní stěny. Odtud to bylo už jen kousek k Memnonovým kolosům, což jsou 2 velké sochy představujícího faraona s rukama na kolenou. Mezi další navštívené chrámy patřil i chrám v Edfu, který patří mezi nejzachovalejší chrámy v celém Egyptě a patří mezi nejdůležitější svatostánky spolu s Karnackým chrámem. Dále jsme navštívili i chrám ve Philae, který byl kvůli stavbě Asuánské přehrady přesunut o 150 m severněji na ostrov Agilkia. Podívali jsme se i na velkou Asuánskou přehradu, která je téměř 3600 m dlouhá a v nejširším místě téměř 16 km široká. Přehrada slouží i jako elektrárna, která se svými 12 turbínami (každá po 175 MW) vytváří výkon 2,1 GW. Kousek od přehrady je i památník obětem dělníků, kteří při stavbě zahynuli. Poslední chrám, který jsme si ukázali byl chrám v Kom Ombo, kde jsme mohli spatřit mumifikované krokodýly. Poté jsme se opět s ozbrojeným konvojem přesunuli blíže k Hurghadě do střediska El Gouna do hotelu Panorama, kde jsme strávili jeden volný den u Rudého moře. Zde jsme navštívili přístav luxusních jachet z celého světa. Další ráno jsme se už přesunuli na letiště do Hurghady a letěli zpět do České republiky.

Celé promítání bylo doprovázeno egyptskou hudbou a prokládané krátkými videoukázkami. Na závěr celého promítání jsme si pustili dokument o tom, jak se stavěla velká Cheopsova pyramida. A téměř po dvou hodinách byl konec. Myslím si, že ti co přišli určitě nelitovali a podívali se na místa, kde někteří nebyli. Dokonce i účast 26 lidí je toho dobrým důkazem.

Zapsal vedoucí akce Aleš Kadlec

Tisk Tisk