Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Pochod Naučnou stezkou okolo Kopřivnice – Sobota 15.9.2007

Pochod Naučnou stezkou okolo Kopřivnice – Sobota 15.9.2007


Akce roku 2007, Pozvánka

Sobota 6:45 hod. Stojím před Kulturním domem v Kopřivnici před Technickým muzeem, odkud má v 7:00 začít start pochodu „Naučnou stezkou okolo Kopřivnice“. Čeká už tady člen výboru V. Kadlec, který společně se mnou má zabezpečit start tohoto pochodu. Dostáváme od paní Sazovské, která se stará o organi-zování Běhu Emila Zátopka v Kopřivnici – dva stoly, židle, ubrusy. Všechno připravíme s Vláďou ke startu. Začíná mrholit, a tak přesouváme stoly pod přístřešek před Technickým muzeem. Opět všechno připravíme, a už čekáme jen na účastníky pochodu. Jsem seznámen s panem Monsportem, který zve místní občany na tuto akci i na Běh Emila Zátopka. Pak mi předává slovo, a já přes mikrofon upozorňuji občany na konání této ak-ce, délky tras a další zajímavosti. Přichází další člen výboru Petr Burel, který má být na kontrole na zřícenině hradu Šostýna. Teď už čekáme jen na účastníky tohoto pochodu.

Nakonec před osmou přicházejí dvě naše členky – I. Babincová a A. Jakubcová, a vyrážejí na trasu Naučné stezky. Na kontrolu odchází i P. Burel, a tak zůstáváme s Vláďou sami. Do 9. hodiny už mimo L. Vlacha nepřišel nikdo, a tak to balíme.

Přihlašuji se také na pochod. Jsme čtyři. Po 9. hodině se přesouváme do Šustalovy vily, kde je cíl Na-učné stezky. Vláďa odchází zakoupit pro účastníky pochodu, kteří zaplatili startovné, občerstvení. Volám P. Burelovi mobilem, ať přijde do Šustalovy vily hned, jak projdou kontrolou obě naše členky, ať tam zbytečně není. Přichází po půl desáté. Předtím přišel ještě Vláďa s občerstvením. Děkuji Petru Burelovi, a my s Liborem Vlachem před desátou odcházíme na trasu Naučné stezky. Vláďa zůstává v cíli. Je krásně, mraky se sice honí, ale hlavně – neprší. Slíbil jsem Vláďovi, že přijdeme tak kolem 12. hodiny. Jdeme s Liborem. Ni-kde se nezastavujeme, a tak trasu 10 km absolvujeme rychle. Ve 12:05 už jsme v Šustalově vile. Děkuji Vlá-ďovi Kadlecovi a může jít domů. Zůstávám s Liborem a čekáme na naše dvě členky, až přijdou z 16 km trasy. Přicházejí v 13:30 hodin. Předávám jim pamětní listy a drobné odměny. Loučíme se s pracovnicí Šustalovy vily, a před tři čtvrtě na dvě odcházíme. A tak končí Pochod Naučnou stezkou okolo Kopřivnice. Jak to vyjád-řit? Zúčastnili se jen 4 účastníci, a to naši členové, jinak nikdo.

Zapsal předseda KČT Kopřivnice J. Poruba

Tisk Tisk