Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Pochod „Po stopách Zdeňka Buriana“ – Sobota 31.3.2007

Pochod „Po stopách Zdeňka Buriana“ – Sobota 31.3.2007


Akce roku 2007, Pozvánka, Fotky

Pochod „Po stopách Zdeňka Buriana“, který se konal v sobotu 31. 3. 2007, byl 1. ročníkem tohoto pochodu, který se chystáme oživit a obnovit pro širokou turistickou veřejnost.

Co všechno tomu předcházelo, není předmětem tohoto článku. Ani úsilí jednotlivých organizátorů a vynaložené námahy. Je prostě tady sobota 31. 3. 2007 – 7:05 hodin, a my připravujeme všechno, aby pochod mohl zdárně proběhnout. Start je od Šustalovy vily v Kopřivnici, od 7:30 do 9 hodin. Start zabezpečuje KČT Kopřivnice. Vyvěšujeme plakát o konání této akce, místo startu. U pokladny Šustalovy vily dostáváme místo pro prezentaci. A už jsou tady první nedočkaví zájemci. Je 7:15 hod. Naše dvě členky, M. Pustějovská a H. Kovářová, je registrují. Jsou dvě kategorie – děti do 15 let a dospělí. Po zaregistrování a zaplacení startovného dostává každý pitíčko a tatranku. A už vyrážejí první zájemci na trasu dlouhou 10 km.

V 8:00 přivítám všechny účastníky, kteří vyrážejí na trasu s badatelem panem Alešem Durčákem, vedoucím Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku. Je to skupina v počtu asi 25 až 30 osob, které s místy pobytu a životem Zdeňka Buriana po trase budou seznámeni. Skupina odchází. A již přicházejí další zájemci. Nakonec se tohoto turistického pochodu zúčastní 94 účastníků, z toho 63 dospělých a 31 dětí.

Je 9:15 a my ukončujeme prezentaci a balíme to tady. V 9:30 odcházíme i my na trasu, kteří jsme byli na prezentaci. Je nádherně. Ráno jenom 3 stupně a teď 10. Je to paráda. Jdeme s Liborem Vlachem po trase, kterou jsme včera vyznačili červenými fáborky, jsou dobře viditelné, jen místy byly strhlé, takže všichni mohli jít bez problémů. Trasa je suchá, krásné počasí, slunečno, co víc si může člověk přát. Dorážíme na kontrolu k jeskyni Šipce, kde už na nás čeká náš člen P. Burel s krásným razítkem turistického pochodu, které k tomuto pochodu společně s pamětními listy, pozvánkami na tuto akci, plakáty, nechala zhotovit společnost Šmíra Print, podle našeho návrhu. Účastníci pochodu si prohlížejí jeskyni, v které pan Durčák vysvětluje a přibližuje historii a dílo malíře Zdeňka Buriana. Postupně docházíme do cíle, do Muzea Zdeňka Buriana a na štramberské náměstí, kde dostáváme pamětní listy. Odevzdáváme kontrolní kupóny, které jsou slosovány, a tři dospělí, tři děti, nejvzdálenější, nejstarší, nejmladší účastníci dostávají ještě malé pozornosti. Jinak na náměstí nám k poslechu vyhrávají dva harmonikáři, je zde několik stánků s občerstvením, takže účastníci pochodu se pilně občerstvují. Vládne tady pohoda, je krásně, teplota vystoupila až na 16°C, sluníčko svítí, všichni si užívají pohodu.

Co k tomu ještě dodat?

  • Pochod „Po stopách Zdeňka Buriana“ je pochodem zaměřeným na poznávání života slavného malíře a našeho rodáka, a tomu odpovídá trasa, je jen 10 km, pokud se jde poctivě. Není to hltání kilometrů, takže se můžou zúčastnit i rodiče s malými dětmi, což také učinili.
  • Také kouzelné městečko Štramberk má něco do sebe.
  • O životě, díle a rodině Zdeňka Buriana se zájemci dozvěděli vyčerpávající informace z úst badatele pana Aleše Durčáka, kdy po tříapůlhodinové procházce získali tolik informací a zajímavostí, které se běžně neví, nebo jsou málo známé. Za což mu patří poděkování jak ode mě, tak od účastníků pochodu.
  • Neodpustím si poděkovat zástupcům společnosti Relax v podhůří Beskyd R. Průšovi a S. Grznárové, se kterými jsem spolupracoval při pořádání tohoto pochodu.
  • Věřím, že následující ročníky budou ještě vydařenější. Vychytáme drobné chybičky, které se vyskytly. Jen jedno nelze skutečně zajistit, aby přišlo víc účastníků. Ale to už záleží na lidech.

Zbývá ještě poděkovat V. Kadlecovi a A. Kadlecovi za informování na našich stránkách jak písemnou, tak digitální formou. Poděkování patří i všem novinářům, kteří o této akci informovali na svých stránkách.

Takže příští rok nashledanou na dalším ročníku, už se na něj těšíme.

Zapsal J. Poruba z KČT Kopřivnice

Tisk Tisk