Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Kam jsme došli 9 – Pátek 9.11.2007

Kam jsme došli 9 – Pátek 9.11.2007


Akce roku 2007, Pozvánka

Již 9. pokračování našeho promítání. Tentokrát je na pořadu 6 cyklů. Začínáme z našeho zájezdu na Visalaje 19. 5. Vidíme naše turisty, jak přicházejí k chatě Skalka, postupují přes chatu Severku a Tetřev na Bílý Kříž. Nádherné počasí.

A už je tu druhá akce, a tou je zájezd na Velký Lopeník – rozhlednu v Bílých Karpatech dne 27. 5. Vidíme spokojené turisty, krásné počasí, našeho kamaráda Jirku Hubeňáka, jak zdolává schody rozhledny při písničce Chvátám, chvátám.

Ihned potom následuje třetí akce, navazující na tu předchozí, a tou byla stavba a vybudování dřevě-né rozhledny na Lopeníku a otvírání této rozhledny. Následuje další akce, zájezd do solných dolů Wieliczka a Krakova v Polsku, kterého se zúčastnili naši turisté společně s příborskými a štramberskými turisty, kteří tuto akci pořádali. My, co jsme na tomto zájezdu nebyli, vidíme sochy vytvořené ze soli, můžeme shlédnout královské město Krakow s maškarním průvodem, rodiště bývalého papeže Jana Pavla II. ve Wa-dovicích. Zájezd se uskutečnil 2. 6. 2007.

A již se přesouváme na další akci, a tou je vycházka „Po stopách generála Laudona“ 9. 6. 2007. Na-cházíme se na novojičínském náměstí u domu, kde zemřel generál Laudon. Postupujeme na Svinec, oční studánku, hrad Starý Jičín – mezitím jsme se seznamovali se životem tohoto proslaveného vojevůdce.

Dostáváme se k poslední akci, a tou je zájezd na hrad Bouzov a do javoříčských jeskyní 17. 6. Opět nádherné počasí, s kamerou a našimi turisty se dostáváme na hrad Bouzov, absolvujeme trasu i na Zkame-nělý zámek, mezitím je tato akce proložena snímky z javoříčské jeskyně a jejího okolí.

Je na co se dívat, vzpomínat, zamyslit se, co všechno už jsme na svých výletech a zájezdech viděli a prožili. Hodinu a sedmnáct minut sledují všichni přítomní střídání sekvencí videokamery se snímky z foto-aparátu, to vše patřičně okomentováno a proloženo hudbou od Aleše Kadlece, který tyto akce zdokumen-toval a nám přítomným předložil takovýmto způsobem. Po skončení promítání mu poděkuji, i všem pří-tomným za účast. Tentokrát bylo 25 přítomných. Akce se konala opět v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici a byla zdarma pro všechny přítomné.

A ještě o jedné věci je třeba se zmínit. Promítání se zúčastnil i náš člen Ota Šimůnek, který po cévní mozkové příhodě zůstal na vozíku. Naši přítomní mužští členové ho vynesli do místnosti, kde se tato akce konala, a tak i on mohl vidět své kamarády a známé při těchto akcích. Co zbývá ještě dodat? Snad jen to, že v podobných akcích budeme i nadále pokračovat.

Zapsal J. Poruba

Tisk Tisk