Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Kam jsme došli 8 – Pátek 12.10.2007

Kam jsme došli 8 – Pátek 12.10.2007


Akce roku 2007, Pozvánka

Další, v pořadí již 8. pokračování, je tady. Je tady pátek 12. 10. 2007, 17 hodin, a my začínáme.

Co tomu předchází, to si ovšem ti, co přijdou, nedovedou ani představit. Měsíc předtím jdu zamluvit termín. Původní na 5. 10. jsem musel zrušit z několika důvodů. Předtím 27. 9. ve čtvrtek se uskutečnila bese-da se štramberským historikem J. Adamcem „Zde kráčela historie“. Dělat akci o týden později nemělo smysl, přišlo by určitě málo zájemců, navíc DDM měl svoji akci na tento den. Domluven termín 12. 10. v pátek v 17 hodin – bude i projektor.

Ve středu 10. 10. si jdu do DDM v Kopřivnici v 9 hodin ověřit, zda všechno platí, a dozvídám se od Jirky Sochy, že projektor na promítání možná nebude, že mají svoji akci, ale musí počkat na kolegu, který při-jde ve 12 hodin a pak mi zavolá. Svůj slib dodrží a v 13:07 mi volá, že projektor tedy bude. To mi spadl ká-men ze srdce. Sehnat projektor na poslední chvíli není jen tak. A tak je tady pátek a začínáme.

První akcí, kterou máme možnost shlédnout, je návštěva vodního díla na Morávce v březnu tohoto ro-ku. Máme možnost vidět exkurzi na přehradě s výkladem průvodce, pak trasu k chatě Slavíč v zimních pod-mínkách, a závěrečné posezení na chatě.

Druhou akcí je pochod Po stopách Zdeňka Buriana, který se uskutečnil 31. března. Opět máme mož-nost sledovat zkrácený výklad průvodce, badatele Aleše Durčáka ze Štramberka. Seznamujeme se s historií na mnoha zastaveních – u rodného domu malíře v Kopřivnici, v místech, kde stával dům stavitele Eduarda Buri-ana, školu ve Štramberku, kde měl Zdeněk Burian ateliér, jeskyni Šipku, která malíře inspirovala v jeho tvor-bě, a konečně dům na náměstí ve Štramberku, kam se Burianovi přestěhovali.

Třetí a poslední akcí je výprava s panem Adamcem na vlastivědné vycházce po Štramberku. Začínáme na štramberském nádraží, přesouváme se k bývalému bunkru partyzánů, a pak přes Kozinu do centra Štram-berku. Tam mimo jiné vidíme dům, kde se ukrývali účastníci protinacistického odboje. Pan Adamec nás také seznamuje s historií staveb na náměstí, to nejzajímavější je zachyceno na zvukovém záznamu a kameře. Pak se přesouváme k Libotínu, kde se seznamujeme s historií koupaliště a Zlatých dolů.

Bylo to naše první promítání, které bylo zachyceno naší novou klubovou videokamerou. Kvalita vi-deosekvencí tím značně stoupla, a bude se dále zlepšovat s nabývajícími zkušenostmi. Je jen velká škoda, že se promítání zúčastnilo pouze 11 zájemců. Za to množství vynaložené práce, které každá příprava promítání vyžaduje, se to asi moc nevyplatí. Je pravdou, že dnešní témata asi pro místní turisty nebyla tak atraktivní, inu věřme, že příště na promítání ze vzdálenějších míst přijde více diváků.

Zapsali J. Poruba a V. Kadlec

Tisk Tisk