Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Naše účast na Horobálu – Sobota 17.2.2007

Naše účast na Horobálu – Sobota 17.2.2007


Akce roku 2007, Pozvánka, Fotky

Na pozvání ing. Pavla Vasilenka, našeho průvodce na zájezdu po Zakarpatské Ukrajině, jsme se zúčastnili celostátního srazu cestovatelů a promítání turistických filmů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tento festival každoročně pořádá ostravská cestovní kancelář Turistika a hory. Z iniciativy Pavla byl do programu zařazen také náš film ze zájezdu, který Pavel viděl při našem promítání v Kopřivnici v lednu tohoto roku. Bohužel se setkání pro nemoc v rodině nemohl zúčastnit náš předseda Pepík Poruba, který měl na zhotovení filmu také velký podíl, a tak jsme se vydali do Frenštátu v počtu čtyř jedním autem.

Vyjeli jsme v sobotu v 9 hodin ráno, a zajeli jsme pro další dvě účastnice loňského zájezdu. Před internátní budovou Střední průmyslové školy elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm nás přivítal Pavel, a vyřídil pro nás volný vstup na festival. Festival probíhal v několika oddělených sekcích, na doporučení Pavla jsme zamířili na promítání o Islandu. Tato země ohně a ledu je mnohými označována za vůbec nejkrásnější zemi na světě pro své přírodní krásy, hory, ledovce, horké gejzíry i dosud činné sopky. Také z hlediska geologického je to země přímo studijní – Island leží na dvou zemských deskách, které se od sebe vzdalují, a tak se Island po centimetrech za rok stále rozšiřuje. Mohli jsme vidět i unikátní brázdu, hranici dvou zemských desek, která dělí ostrov na dvě poloviny. Zkušený průvodce nám pověděl mnoho zajímavostí ze života obyvatel v této uzavřené komunitě v jejich krásné, ale pro cizince velice drahé země.

Po Islandu jsme shlédli promítání o Iránu, další velice zajímavé zemi. Dověděli jsme se, že v této etnicky velmi různorodé zemi tvoří Arabové jen malou část, většinu tvoří Peršané. Velice nás zaujala pohostinnost lidí v této pro nás exotické zemi.

Poté jsme se s Pavlem odebrali do bufetu v přízemí, kde jsme si dali malé občerstvení. Ve 13 hodin jsme se rozhodli navštívit přednášku našeho hostitele o Apusenách – západní části Karpat v Rumunsku. Viděli jsme krásné záběry rumunských hor podkreslené hudbou, a poté další záběry ze zájezdu. V této části Karpat je množství jeskynních útvarů, které jsme také mohli vidět. Do odlehlých míst vedou jen těžko přístupné silnice, do kterých se s autobusem odváží jen čeští řidiči s karosou.

V dalším průběhu jsme shlédli promítání o expedici do Himálájí, nejvyššího pohoří na světě. Také zde jsme viděli úchvatné snímky z hor, kam se každý neodváží. Pak byla na programu Tanzánie, nejvyšší hora Afriky Kilimanjaro, safari a ostrov Zanzibar. Cestovatelka a misionářka v jedné osobě nám pověděla mnoho zajímavého o životě místních obyvatel, i o úsilí českého sdružení Pro Afriku, které pomáhá místním lidem zlepšit jejich životní podmínky, konkrétně zaváděním vodovodů.

Na závěr promítacího dne v této sekci byl náš film ze zájezdu na Zakarpatskou Ukrajinu, který jsme s CK Turistika a hory podnikli v srpnu 2006. Promítání se ujal Aleš Kadlec, a namluvené slovo Pepíkem Porubou doplňoval živě Pavel Vasilenko, který také zodpovídal dotazy publika.

Po programu nás ještě Pavel zval na večerní ples sportovců, ale to už jsme s díky odmítli. Pořídili jsme upomínkovou fotografii, a Pavel nás doprovodil až k autu. Venku jsme se ještě dali do řeči s několika účastníky promítání našeho filmu, kteří se zajímali o další podrobnosti zájezdu. Rozdali jsme jim kalendáříky s naší internetovou adresou, a se všemi se rozloučili. Po 17. hodině jsme vyjeli k domovu.

Účast na festivalu byla pro nás velkým přínosem, viděli jsme, jak k promítání přistupují takřka profesionální tvůrci, načerpali jsme nové poznatky a možná i tipy pro další akce. Doufám, že i náš snímek na festivalu nezapadl, a že jsme dobře reprezentovali náš KČT Kopřivnice.

Zapsal ing. Vladislav Kadlec

Tisk Tisk