Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Program zájezdu na Zakarpatskou Ukrajinu

Program zájezdu na Zakarpatskou Ukrajinu


Akce roku 2006, Zhodnocení V. Kadlece, Zhodnocení P. VasilenkaFotky

 • 1. den: Odjezd z České republiky.
 • 2. den: Noční přejezd Slovenskem, ráno celní odbavení v Užhorodu, dopoledne prohlídka Užhorodu (skanzen, hrad, tržiště, staré město), okolo poledne přejezd k hradu Něvickoje – prohlídka zříceniny hradu Něvickoje, + možnost koupání v Uži, odpoledne přejezd do Mežhorje (večeře a ubytování v turistickém hotelu).
 • 3. den: Trh v Mežhorje, přejezd do osady Siněvir, odtud pěší túra přes sedlo Siněvir (zde bude čekat autobus) a sestup po pohodlném travnatém hřebínku do Mežhorje, (dle zájmu je možné polovinu túry absolvovat autobusem).
 • 4. den: Siněvirské jezero (980 m) + okolí, od jezera možný výstup na horu Ozirňa (1496 m) a zpět. Odpoledne prohlídka muzea vorařství, pro zájemce spojená s kratší pěší túrou, respektive s prohlídkou naučné přírodovědné stezky + možnost koupání v Těreble.
 • 5. den: Přejezd do Solotviny – koupání v zatopených solných dolech, prohlídka muzea těžby soli – na zpáteční cestě zastávka v košíkářské vesnici Iza.
 • 6. den:Přejezd do Koločavy – kostelík, muzeum Ivana Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje a dále variantně:
  • A – autobusem k přehradě Vilšany (koupání, minerálka) nebo vycházka po malebném okolí Koločavy;
  • B – pěší túra z Koločavy přes poloninu Piškoňa – horu Něhrovec (1707 m) a sestup do osady Siněvir k autobusu.
 • 7. den: Autobusem do Torňského průsmyku – prohlídka památek na boje za 1. světové války, pěší túra po hraničním hřebeni, kterou je možno dle zájmu absolvovat v kratší či delší variantě, sestup k autobusu do vesnice Toruň.
 • 8. den: Na závěr náročnější túra po polonině Boržava: Přejezd do osady Pilipec – odtud společně pěší túra k vodopádu Šipot – výstup na Velký Věrch a Gembu a dále variantně:
  • A – sestup ze sedla do Pilipce k autobusu;
  • B – po polonině Boržava přes vrcholy Gemba (1491 m) – Magura Žide (1516 m) – sestup do osady Riečka (minerálka) k autobusu.
 • 9. den: Přejezd po trase: Chust (dobytčí trh, prohlídka města) – Mukačevo (prohlídka města, klášter, koupání v Latorici, hrad Palánok) – večer příjezd na hranici v Užhorodu.
 • 10. den: Průjezd Slovenskem se zastávkami – příjezd do České republiky.

Tisk Tisk