Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Kam jsme došli – 5. část – 3.11.2006

Kam jsme došli – 5. část – 3.11.2006


Akce roku 2006, Pozvánka

Je tady pátek 3. 11. 2006 a my z KČT Kopřivnice začínáme již páté pokračování „Kam jsme došli“. Aleš Kadlec úderem 17:05 spouští projektor a my co jsme zde přítomni, si opět zavzpomínáme na zájezd Kroměříž – Chropyně v sobotu 27. 5. letošního roku. Vidíme Podzámeckou zahradu, Arcibiskupský zámek s věží, na kterou jsme vystoupili, Květnou zahradu. Občas vstupuji do promítání živým slovem, ať už nějakou zajímavostí nebo perličkou.

Obrazem se přesouváme do Chropyně, kde jsme po 13 km trase navštívili další zámek. Zde se zmiňuji o Ječmínkovi. Taky to byl první zájezd dvouměsíční Petry Benišové s KČT Kopřivnice.

A už se přesouváme do Ostravy v neděli 4. června. Počasí nebylo nic moc. Přesto navštěvujeme radniční věž, opět zavzpomínáme na soukromé muzeum Keltičkovy kovárny vedle Sýkorova mostu, vystoupáme na haldu Ema, zmíním se, že neustále prohořívá a vycházejí z ní sirné výpary.

Obrazem i slovem se přenášíme na Slezskoostravský hrad, do areálu Miniuni na Černé louce, kde stojí zmenšeniny všech známých objektů jak u nás tak ve světě v měřítku 1 : 25. Můžeme si zde prohlédnout sedm divů světa jak asi vypadaly, přidávám pověst o Michalské věži, zmiňuji, jak dopadly objekty ze sedmi divů světa (většina byla zničena zemětřesením, do dnešních dnů se dochovaly jen pyramidy).

A už jsou tady další obrázky, tentokrát ze zájezdu na Kozubovou v sobotu 10. 6. Zmiňuji se o kapličce s rozhlednou (což je unikát i v naší vlasti, která bývá zpřístupněna jen 26. 7. na sv. Annu). Dodávám, že byl zajištěn klíček od této rozhledny a umožněn vstup jak našim členům tak i ostatním účastníkům, kteří by se jinak do kapličky a na rozhlednu nedostali. Opět se zmiňuji o některých zajímavostech. Připomínám, že jsme našlapali 18 km a den předtím na Jablunkovsku silně pršelo.

Hodinu a půl trvalo promítání. Po skončení děkuji všem přítomným, kterých bylo 18, že přišli na naši akci, ale hlavně děkuji Aleši Kadlecovi, který se s promítáním vyhrál. Podmanivá, tichá hudba, krásné snímky ze zámků, z hor, přírody. Všem zúčastněným se to líbilo. Ještě si dovoluji oznámit, že vstupy, které jsem do promítání pronášel, byly pro oživení, a že podobně jako ostatní i já jsem viděl tento program až zde – jak se říká „naostro“. Z reakce účastníků bylo ale vidět, že se jim promítání líbilo a tak v tomto směru budeme i nadále pokračovat. Vždyť za dlouhých zimních večerů a nepříznivého počasí je to ta nelepší možnost jak strávit čas s dobrými přáteli.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že zajištění promítání není vůbec jednoduché. Zajištění místnosti není problém, zde nám velmi ochotně vycházejí vstříc z Domu dětí a mládeže v Kopřivnici, za což jim patří dík, ale zajistit projektor to už je problém. V Domě dětí a mládeže sice mají a půjčují nám ho na naše akce, ale tentokrát ho potřebovali sami na svoji akci a tak promítání bylo ohroženo. Hned potom co jsem se dozvěděl, že projektor nebude, začal jsem shánět po různých institucích a úřadech zapůjčení jiného. Buď neměli, nebo nemohli, nebo snad nechtěli projektor zapůjčit a tak dalo dost shánění, než se nám podařilo na akci projektor sehnat. I když jsem ho měl na akci potom již přislíbený, Aleš ho sehnal dřív, za což mu děkuji. Takže vážení než zasednete ke krásným záběrům z našich akcí, nezapomeňte, že to není tak jednoduché nějakou akci připravit. Jinak přeji všem při dalším našem promítání krásné prožití s KČT Kopřivnice.

Zapsal vedoucí akce Josef Poruba

Promítací akce měla dramatickou předehru. Několik dní po vyvěšení pozvánek na našich nástěnkách a na webových stránkách jsme zjistili, že tentokrát v Domě dětí a mládeže nebude k dispozici projektor, nezbytně nutný k promítání. Co teď? Zvažovali jsme, zda celou akci s omluvou zrušit, nebo zajistit náhradní promítání jinou technikou. Díky nezměrnému optimismu Pepíka Poruby a Aleše Kadlece se rozběhla pátrací akce po dostupném projektoru. Bohužel dříve půjčované projektory, ať už u známých nebo na radnici nebyly tentokrát k dispozici. Hledání pokračovalo, málokdo však zapůjčí promítací zařízení v hodnotě několika desítek tisíc korun, nehledě k tomu, že jen málokdo takovýto přístroj vůbec vlastní. Nakonec tři dny před akcí se podařilo získat příslib zapůjčení, a den před promítáním v pozdních večerních hodinách byl projektor zajištěn.

Proč to všechno zmiňuji? Stěží si někdo dovede představit, kolik úsilí stojí zajištění takové akce, a to již nehovořím o samotné přípravě promítání, jenom připravit popisky pod více než 600 fotografií není maličkost. Tím více pak zamrzí, když se akce zúčastní jen 18 lidí, včetně organizátorů akce. Nabízí se otázka, zda má smysl konat podobné akce. Pro všechny účastníky jsou navíc zcela zdarma, což v dnešní době určitě také není samozřejmostí.

Tentokrát byla na pořadu tři témata. V úvodu to byla návštěva zámků v Kroměříži a Chropyni. Viděli jsme vzácné snímky i z interiéru zámků a skleníku, pohledy z věže Arcibiskupského zámku, Podzámeckou i Květnou zahradu.

Ve druhé části byly promítnuty fotografie z červnové návštěvy Ostravy. Na začátku jsme viděli pohledy z Nové radnice v Ostravě. Výletu bohužel nepřálo počasí, bylo sychravo, a tak tato část byla pro kontrast doplněna i snímky z jiného dne, kdy bylo pěkné počasí. Dále jsme navštívili malé Keltičkovo muzeum s expozicemi o nalezení uhlí na Ostravsku, a pak nejvyšší bod Ostravy – haldu Ema, která stále prohořívá, a kde je vstup na vlastní nebezpečí pro sirné výpary z průduchů. Pak jsme viděli Slezskoostravský hrad, a nakonec jsme navštívili výstavu miniatur Miniuni na Černé louce – maket nejznámějších staveb Evropy v měřítku 1 : 25. Jako bonus jsme mohli shlédnout i výstavu modelů autíček a maket světových měst s mrakodrapy, které byly v této době také v areálu výstaviště.

Ve třetí části byly promítnuty fotografie z návštěvy rozhledny s kapličkou na Kozubové. Začali jsme v Jablunkově, kde měl Pepík Poruba u místního faráře objednán klíč od rozhledny a kapličky. Pak jsme se přesunuli na začátek trasy do Bocanovic, a šlapali k chatě a rozhledně Kozubová. Účastníci zájezdu i návštěvníci promítání viděli unikátní záběry z rozhledny, která je veřejnosti přístupna jen jeden den v roce, jinak jen na objednání.

Díky ukončení letního času a pokročilejší roční době, kdy se daleko dřív stmívá, jsme tentokrát měli možnost vidět mnohem kvalitnější obrázky, než na předchozí akci v říjnu. Zvláštní poděkování patří Pepíkovi Porubovi, který svým komentářem a poznámkami k promítaným fotografiím obohatil celé promítání. Vytknout se snad dá jen to, že některé snímky byly sobě podobné a daly se tedy asi z promítání vyřadit. Pracovní zatížení správce těchto webových stránek je však značné, kromě studia na vysoké škole a souběžných brigád zajišťuje mnoho akcí pro náš klub.

Na závěr akce pozval Pepík Poruba všechny přítomné na naše další akce – turnaj v bowlingu, na promítání diapozitivů s panem Váňou, a zájezdu na Ondřejskou pouť na Hukvaldech.

Zapsal Vladislav Kadlec

Tisk Tisk