Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Hrad Lukov – Turistické zajímavosti

Hrad Lukov – Turistické zajímavosti


Akce roku 2005, Pozvánka, ZhodnoceniFotky

 • Držková – obec připomínaná již od roku 1391. Důležitým zdrojem obživy obyvatelstva byla výroba dřevěného nářadí. Poblíž obce se dodnes pálí dřevěné uhlí.
 • Králky – skalní útvary opředené spoustou pověstí i romantickými tradicemi.
 • Lukov (hrad) – zřícenina hradu 2 km od obce Lukov. Písemně doložen roku 1322 jako majetek Šternberků. V roce 1614 vyženil hrad Albrecht z Valdštejna. Roku 1626 se hradu zmocnili valašští povstalci s Adamem z Víckova. V roce 1643 poškodili hrad Švédové. V 18. století opuštěn. Nyní probíhají na hradě vykopávky a opravuje se.
 • Lukov (obec) – 1500 obyvatel. Starý pivovar přestavěn na restauraci. Panská vila Sellernů „Tusculum“, upravená na hotel. U kostela sv. Josefa z roku 1812 pomníček M. Epsteinové – Chytilové, která padla na africkém bojišti za 2. světové války. V kostele vzácná dřevořezba sv. Jiří od od neznámého renesančního mistra. Ve staré lesovně bydlela vdova po B. Smetanovi Betty Smetanová (1885 – 1908). Lukov je rodištěm spisovatele a dramatika Fr. Pavlíčka – 1923.
 • Naučná stezka Lukov – přírodní památka rybník Bezedník, skály Velá, studánka Rybárka, Bzová – bučina pralesovitého charakteru.
 • Ondřejovsko – jedlo-bukový porost karpatského typu.
 • Pardus – vrchol s téměř kruhovým rozhledem, 672 m.
 • Rusava – rázovitá obec Hostýnských vrchů založená po roce 1650 pod názvem Rotalovice. Obživou obyvatel byl chov dobytka a práce v lese. V letech 1837 – 1888 zde působil evangelický farář, slovenský vzdělanec a vlastenec Daniel Sloboda, jenž zde ukrýval účastníky protihabsburského povstání z let 1848 – 1849. Nechal postavit evangelickou školu, faru a přestavět evangelický kostel. Za 2. světové války zde operovaly skupiny „Zelený kádr“, „Záře“ a „1. čs. partyzánská brigáda“. V obci barokní kostel „Sv. kříže“ z roku 1779, evangelický kostel z roku 1874 a fara s pamětní deskou Daniela Slobody. Lidová architektura – domy č. 16, 20, 31, 42, 43, 52, 113. V obci tvořili významní malíři H. Schwaiger, A. Kašpar a jiní.
 • Stručná historie hradu:
  • 1235 – první zmínka o hradu na listině královny Konctancie
  • 1332 – hrad v držení rodu Šternberků
  • 1334 – Karel IV. se ve svém životopise zmiňuje o Lukově – uvádí ho na prvním místě mezi vykoupenými moravskými statky
  • 1371 – hrad opět ve vlastnictví Šternberků
  • poč. 15 st. – za husitských válek na straně císaře Zikmunda (Jiří Lukovský ze Šternberka)
  • 1469 – hrad dobyt vojsky Matyáše Korvína
  • po 1480 – zahájena rozsáhlá přestavba hradu, rozšíření o dolní hrad (rozsáhlé předhradí)
  • 1512 – Šternberkové prodávají hrad Kunštátům
  • 1522 – vlastnil hrad Jan Kuna z Kunštátu – moravský zemský hejtman
  • 1547 – prodej hradu Nekšům z Landeka – začíná rozsáhlá renesanční přestavba hradu
  • 1609 – druhým manželem Lukrécie Nekšovské (poslední dědičky rodu) se stává Albrecht z Valdštejna, který se po její smrti stává majitelem rozsáhlého panství
  • 1621 – hrad obsazen vzbouřenými Valachy v čele s Janem Adamem z Víckova
  • 1626 – hrad opět v držení Valachů
  • 1627 – dobyt a obsazen císařskou armádou
  • 1643 – hrad obsazen, vypálen a pobořen švédským vojskem
  • 1789 – hrad ještě obydlen
  • 1804 – hrad zmiňován jako zřícenina
  • 1941 – částečné opravy hradu a stavebně-historický průzkum
  • 1983 – počátky systematických snah o záchranu hradu
  • 1990 – vznik spolku Přátel hradu Lukova

Tisk Tisk