Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Beseda „Třicetiletá válka a naše okolí“ – Čtvrtek 29. 9. 2005

Beseda „Třicetiletá válka a naše okolí“ – Čtvrtek 29. 9. 2005


Akce roku 2005, Pozvánka

Ve čtvrtek 29. září se od 18 hodin konala v Domě dětí a mládeže 2. část besedy o Třicetileté válce. Hostem akce byl opět pan Jan Langer.

Besedu zahájil předseda KČT Kopřivnice Josef Poruba. Pohovořil o významné osobnosti českých dějin a Třicetileté války – Albrechtovi Valdštejnovi. Tento frýdlantský vévoda, který stál v čele císařských vojsk v bitvách s protestantskými švédskými vojsky, se jako první honosil titulem generalissimus. Byl úspěšným válečníkem, jeho moc stoupala, čehož se zalekl i císař a zbavil ho velení. Po řadě porážek císařských vojsk byl povolán zpět, ale důvěra na obou stranách už byla otřesena. Valdštejn začal vyjednával s oběma stranami válečného konfliktu. Možná i proto byl 25. února 1634 při svém tažení v Chebu zavražděn důstojníky věrnými císaři. V té době však již byl těžce nemocen, trpěl především dnou a syfylis.

Pepík Poruba nám pak pustil tři videoukázky o Valdštejnovu sídle Jičíně, hradu Lukov, a ukázku z filmu „Muž se železnou maskou“, kde byly k vidění zbraně té doby.

Na tuto ukázku pak navázal pan Langer, který nám pověděl o zbraních Třicetileté války. Přednášku doplnil spoustou obrázků, které mezi námi nechal kolovat. Viděli jsme palné i chladné zbraně té doby, seznámili jsme se s taktikou bitev té doby, s různými vojenskými seskupeními. Dozvěděli jsme se také o bojích v našem nejbližším okolí. Velká švédská posádka byla například v oblasti Hukvald.

Přestože posluchačů bylo jen pár, na oba přednášející se snesla spousta dotazů, které byly ochotně zodpovězeny. Dvě hodiny, které byly přednášce vymezeny, tak téměř nestačily, zajímavých témat bylo mnoho. Pan Langer svou přednášku zpestřil také vlastnoručně vyrobenými puškami té doby, názorně nám předvedl jejich funkčnost a způsob zacházení s nimi. Ukázal nám také zbrojní výbavu tehdejších válečníků i způsob nabíjení a zapálení střelného prachu. Každý si mohl potěžkat váhu zbraní a nábojů.

Přednáška byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nového. Je jen velká škoda, že se přednášky zúčastnilo tak málo členů – pouhých šest účastníků. Nejenže si tak mnozí nechali ujít tak jedinečnou možnost zajímavé besedy s praktickými ukázkami, která byla zcela zdarma, ale znehodnotili také velké úsilí organizátorů této akce. Především předsedy klubu Josefa Poruby, který se na přednášku dlouze připravoval, a s velkým úsilím se mu podařilo zajistit skvělého odborníka na tuto akci. Málokdo dovede ocenit, kolik práce dá příprava takovéto akce, ať už po organizační stránce, s přípravou materiálů, pozvánek, studiem literatury, atd. Přitom akce byla již dlouho předem avizována na schůzích výboru, byli s ní seznámeni skupináři, členové i široká veřejnost pak s velkým předstihem na nástěnkách klubu, v Městském informačním centru Kopřivnice, nebo na nových internetových stránkách klubu. O akci byly informovány i školy prostřednictvím skupinářů. Všechny, kteří se na přípravě této akce podíleli, pak velice mrzí, že se jejich úsilí setkalo s tak malým ohlasem.

Přednáška bude doplněna ještě sobotní akcí s návštěvou hradu Helfštýn, který také sehrál důležitou úlohu v Třicetileté válce. Na krátký čas jej obsadili také odbojní Valaši, kteří jako jediní vedli odboj proti císařským vojskům.

Zapsal Vladislav Kadlec

Tisk Tisk