Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Zde kráčela historie – Beseda – 6.5.2005

Zde kráčela historie – Beseda – 6.5.2005


Akce roku 2005, Pozvánka

Je tady pátek 17 hodin a v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici začínám besedu další částí „Zde kráčela historie“. Tentokrát je to o vzniku Třicetileté války, jak probíhala v našem okolí až do roku 1633. Představuji všem zúčastněným pana Jana Langera, který se zabývá výrobou zbraní z tohoto období – a pár jich přinesl na ukázku.

Znovu připomenu úmrtí Ludvíka Jagellonského v roce 1526, nástup Habsburků na český trůn, majestát císaře Rudolfa II., jak dochází ke vzniku Třicetileté války. Předávám slovo panu Langerovi. Ten na ukázku přinesl kord, dvě dýky, oboustranný palaš (což je šavle). Každý z účastníků si může zbraně vyzkoušet, potěžkat. Pan Langer nám vypráví, jak se tyto zbraně používaly, kdo je používal, jak se nosily. Jeden ze zúčastněných pan Bár řekl, že by s palašem vydržel sekat maximálně tak pět minut.

Opět pokračuji, zmíním se o bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, jak probíhala, jak dopadla, jak byli potrestáni její příslušníci (27 českých pánů popraveno 21. června 1621. Co se stalo s ostatními vůdci, jak to probíhalo na Moravě, v našem okolí, o kardinálu Dietrichštejnovi, Karlu St. ze Žerotína.

Předávám slovo panu Langerovi. Opět ukazuje rozdíly mezi zbraněmi, zmiňuje se o různých šermířských školách, odpovídá na dotazy jak se vyrábějí zbraně, příslušenství k nim. Vzájemně se doplňujeme. Teď se zmiňuji o Valašském povstání – jak k němu došlo, o panu Janu Adamu z Víckova, majiteli hradu Lukova, na který se chystáme zítra, to je v sobotu 7. 5. 2005. Jak dopadl on sám i Valašské povstání.

Mezi vypravováním si účastníci mohou prohlédnout obrázky z tohoto období (mapu Moravy, císaře Rudolfa II., Matyáše, krále Fridricha Falckého, švédského krále Gustava Adolfa II., kardinála Dietrichštejna, dále výzbroj mušketýrů, pikenýrů, kyrysníků, arkebuzírů a další z tohoto období). Místo plánované hodiny se beseda protáhla na hodinu a půl, a to až do půl sedmé.

Děkuji panu Langerovi, že přišel ukázat chladné zbraně, Láďovi Kadlecovi za vytvoření plakátu na tuto besedu a ofocení, své ženě Štěpánce za napsání materiálů. Pak děkuji všem, kteří přišli na besedu a zvu je na zítřejší zájezd.

Co k tomu dodat?

  • Původně měla beseda proběhnout v dubnu, ale z důvodu mé nemoci, dále nesehnání místnosti, proběhla až v květnu.
  • Velkým ternem bylo, že se mi podařilo sehnat pana Jana Langera, který přinesl na ukázku zbraně, které se používaly v tehdejší době.
  • V Domě dětí a mládeže jsem měl připravené video, abych promítl něco o Třicetileté válce, ale z časových důvodů jsem ho nemohl použít.
  • Nakonec beseda proběhla dobře, a jak jsem se později dozvěděl, ti, co přišli, byli spokojeni.
  • Jen mě mrzí, že na besedu přišlo i se mnou jen 15 lidí, přestože o informaci věděli, ať už z nástěnky, z INFO centra, a dokonce jsem zval některé i osobně.

Zapsal J. Poruba, vedoucí akce

Tisk Tisk