Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Střelecká soutěž – 20.10.2005

Střelecká soutěž – 20.10.2005


Akce roku 2005, Pozvánka

Neobvyklou akci pro náš klub a naše členy uskutečňujeme ve čtvrtek 20. 10. Je to střelecká soutěž. Naše zájezdová činnost skončila pro letošní rok zájezdem na Helfštýn 1. 10. 2005. Co stále vymýšlet? A tak již na začátku roku máme ve svém programu uskutečnění této akce. Úkol jsem si vzal na starost sám. Udělat takovou akci není jednoduchá věc. Zjistit, kdo je vedoucím, domluvit termín, přitom někteří tvrdí, že to s turistikou nemá nic společného. Ale to by mohli tvrdit také o bowlingu, který se nám již osvědčil, a o který je vždy velký zájem. Je třeba zkusit něco nového, co tady ještě nebylo. A tak po různých zjišťováních se telefonicky domlouvám s panem Tyrajem, vedoucím střeleckého kroužku. Pak jdu zajistit a domluvit přesný termín do střeleckého klubu. Sídlo má pod školou svaté Zdislavy (bývalá průmyslovka) v Kopřivnici. Přímo na místě dne 7. 10. se setkávám s panem Zetkem, zástupcem střeleckého klubu. Domlouváme si termín čtvrtek 27. 10. od 17 hodin. V jiné dny mívá klub tréninky, ve volné dny mají soutěže, nebo si také chtějí odpočinout.

V ten samý den máme výbor a hned seznamuji přítomné členy výboru s termínem. Jsou pro. Jen někteří mi oznámí, že se nezúčastní, nebo nemohou. Ihned volám panu Tyrajovi, obratem je mi sděleno, že bohužel 27. 10. nacvičují na soutěž, a tak se nemůžeme zúčastnit, ostatní čtvrtky také nacvičují na soutěže. Domlouváme se na čtvrtek 20. 10. Pan Tyraj mi doporučuje 16. hodinu. Beru. Kdo ví, jak dlouho se to protáhne. Jsme domluveni. Ihned po domluvě jsou vytištěny pozvánky na tuto akci, kterou zpracoval V. Kadlec. A už začíná obvyklý kolotoč. Informování skupinářů o změně termínu i času, telefonické i osobní uvědomění našich členů, ale hlavně vyvěšení v našich dvou nástěnkách a v Info centru Kulturního domu Kopřivnice. Přizpůsobujeme se, vždyť možnost, že bychom si mohli zastřílet, je velká. Někteří členové, co měli zájem, se mi omlouvají. Buď ústně nebo telefonicky. A už je tady čtvrtek 20. 10.

A teď k vlastní soutěži. V 15:40 jsem před školou svaté Zdislavy. Zatím jen já a Tomáš Košinský. Přichází pan Richtár. Přijíždí i Dušan Hábovčík. Čekáme povinně, i když nemusíme, do 16 hodin. Pak jdeme do střeleckého klubu. Došla má žena Štěpánka. Je nás pět. Vítám se s panem Tyrajem. Zahajuje se soutěž. Jsou připraveny tři soutěže: střelba ze vzduchovky vleže na terč, střelba ze vzduchovky na figurky, a střelba ze vzduchové pistole na terč. Rozdělujeme se.

Nejlíp dopadla střelba ze vzduchovky vleže. Sem tam ze začátku někomu ulítla střela jinam, než chtěl, ale brzy se nám to zalíbilo. Vždyť výsledky v této soutěži byly velmi dobré. Vždyť Dušan a Štěpánka nastříleli stejný počet bodů – 165, a sám vedoucí pan Tyraj říkal, že by je vzal i do klubu.

Druhá soutěž byla střelba ze vzduchovky na figurky. Zde se projevila přesná muška Dušana Hábovčíka, který trefil všech 12 figurek. Já sám jsem střílel z volné ruky bez opory a výsledek taky podle toho vypadal. Navíc se mi klepala ruka.

O střelbě z pistole ani nemluvě. Udržet pistoli v jedné ruce není vůbec lehké. Když jsem říkal, že se mi chvějí ruce, řekl jeden z přítomných střelců „jen mrtvému se ruce nechvějí“. Jak jsme se dozvěděli, správný střelec vystřelí až se mu ruka nechvěje, a kolikrát rozhoduje u těch nejlepších jen pevné soustředění a lepší muška. Zde se nám moc nevedlo. Tady by nás nikdo do střeleckého klubu nebral.

Dvě hodiny jsme si s chutí zastříleli. Spočítání výsledků, někde rozhodovaly při stejném součtu jako mezi mnou a panem Richtárem jen lepší výsledky z pistole. Ale důležité je, že jsme si výborně zastříleli a pobavili se, a taky, že se nikomu nic nestalo. Vždyť nám bylo řečeno, že dokonce kdysi byl při soutěži ze vzduchové pistole zastřelen nějaký člen střeleckého kroužku. Ale to nebylo v Kopřivnici.

Je už tma, když se se všemi kteří nám zorganizovali tuto akci loučíme podáním ruky. Rozcházíme se do svých domovů s přáním dobré noci, a spokojeni s touto soutěží.

Poznámka: Akce byla dobře zorganizována, členové střeleckého klubu se nám věnovali. I když většina z nás střílela po dlouhých letech, někteří naposled na vojně (páni, to už je let!), ze vzduchové pistole jsme stříleli poprvé. I když byli všichni včas informováni, na soutěž přišlo jen 5 členů, a to i přesto, že akce byla placena z peněz KČT Kopřivnice. Mnozí z turistů členů se akce nezúčastnili. Některé to nezajímá, jiní mají povinnosti, někteří slíbí a stejně nepřijdou, i když jsme u školy čekali přes 20 minut.

Nezbývá než dodat. Já už takovou akci pro KČT Kopřivnice organizovat nebudu. Myslím si, že to byla dobrá akce, ale jestliže není zájem, nač plýtvat prostředky a časem. Zkusíme proto něco jiného. Tato akce byla i pro ženy a hlavně mládež. Poděkování patří všem, kteří přišli.

Výsledky v soutěži:

Jméno, příjmení vzduchová puška vleže Vzduchová pistole Figurky Počet bodů Pořadí
Dušan Hábovčík 165 58 12 235 1.
Štěpánka Porubová 165 22 5 192 2.
Josef Poruba 122 42 4 168 3.
Lumír Richtár 137 27 4 168 4.
Tomáš Košinský 101 6 0 107 5.

Zapsal vedoucí akce Josef Poruba

Tisk Tisk