Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Turistické zajímavosti

Turistické zajímavosti


Akce roku 2005, Pozvánka, Fotky

  • Boží tělo – pozdně barokní kostel z roku 1724, na místě svatyně z roku 1553.
  • Háj – vrch s rozhlednou 631 m. Oblíbené výletní místo, s výhledem na město Šumperk. V letech 1934 – 1953 zde stávala dřevěná rozhledna, která v roce 1953 vyhořela. V roce 1996 byla postavena nová dřevěná rozhledna z iniciativy šumperského značkaře Josefa Janků. Otevřena 9 – 15 hodin.
  • Hradisko – zbytky hradu z 13. století nazývaný Bludov. Založil ho Blud III., objevující se v listinách z let 1232 – 1288. V jeho držení se vystřídali majitelé páni z Lipé Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV., jeho synové Jošt a Prokop. Byl zničen za válek Matyáše Korvína s králem Jiříkem z Poděbrad.
  • Chocholík – vrchol 548 m.
  • Šumperk – přesný rok založení města není znám. Došlo k tomu v letech 1269 – 1276. Písemně připomínáno roku 1281. Stává se centrem celé přilehlé jesenické oblasti.V roce 1562 se stává svobodným královským městem. Za Třicetileté války bylo roku 1646 vydrancováno švédským vojskem. V roce 1669 obrovský požár zničil téměř celé město. V letech 1679 – 1693 čarodějnické procesy, při kterých přišlo o život 50 šumperských měšťanů, většinou upálených na hranici, mezi nimi i osvícený šumperský děkan Kryštof Alois Lautner.
  • Památky: zámek, radnice, farní kostel sv. Jana Křtitele, kostel Zvěstování panny Marie, hřbitovní kostel sv. Barbory, Pavlínin dům. Je zde muzeum.
  • Rodáci: spisovatel a překladatel Emil Vacano (1840 – 1890), hudební skladatel Max Oberleithner (1858 – 1935). Na šumperské průmyslovce studoval i Jan Zajíc, který se upálil 25. 2. 1969 v Praze na protest vstupu sovětských vojsk.

Tisk Tisk