Oficiální stránky KČT Kopřivnice » 10. pokračování promítání diapozitivů pana Váni – 11.3.2005

10. pokračování promítání diapozitivů pana Váni – 11.3.2005


Akce roku 2005, Pozvánka

V pátek 11. března se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici desáté pokračování promítání diapozitivů pana Váni. Hlavním bodem programu byly klasické památky Itálie.

Začátek programu se jen malinko posunul, neboť pro spoustu sněhu nebylo možno vyprostit auto, a tak Pepík Poruba s Tomášem Košinským pomohli panu Váňovi s materiály pěšky. Úvod byl věnován zájezdu s KČT Kopřivnice na Pálavu v létě 2003. Osvěžili jsme si obrázky zámku Lednice, který byl v té době v opravě, a pan Váňa jen s obtížemi hledal záběry bez lešení. Pak jsme se prošli zámeckým parkem k minaretu, vystoupali 302 schodů na vrcholek, a shlédli záběry z rozhledny. Prohlédli jsme si i romantický Janův hrad, který byl postaven až na konci 19. století ve středověkém stylu.

Dále jsme viděli rozsáhlý zámek ve Valticích, který byl hlavním sídlem Lichtensteinů na našem území. Na túře zpět do Lednice jsme viděli lovecký zámeček Tři Grácie s antickými sochami řeckých bohyň, a lovecký zámeček Rendezvous ve tvaru římského Vítězného oblouku. Dále jsme navštívili Hraniční zámeček, jehož středem až do roku 1921 vedla hranice mezi Markrabstvím moravským a Vévodstvím rakouským.

Pak jsme se přesunuli na prohlídku Mikulova. Začali jsme na Sv. kopečku u Mikulova, kde byla kaple a kostelík, a byl odsud pěkný výhled na Mikulov. Dále jsme si prohlédli Mikulovský zámek, a pak zříceninu Kozí hrádek, kde se nabízely další výhledy. Procházkou přes Pálavské vrchy jsme míjeli Dívčí hrady, a nad obcí Pavlov jsme došli do Dolních Věstonic, u Novomlýnských nádrží.

Pak už přišel na řadu zájezd do Itálie, který pan Váňa absolvoval s Čedokem v roce 1994. První zastávkou byla Neapol, třetí největší město Itálie, s 1,2 milióny obyvatel. Toto město bylo základnou pro účastníky zájezdu pro podnikání výletů do okolí. Město založili Řekové jako Neapolis – Nové město.

Prvním z nich byl výlet do nedalekých Pompejí, které postihly rány osudu. V roce 63 bylo poničeno zemětřesením, a 24. 8. roku 79 bylo doslova pohřbeno a zasypáno popelem po výbuchu blízké sopky Vesuvu. Až po mnoha stoletích bylo postupně vyhrabáváno zpod hrubého nánosu, a ještě dnes je zasypáno asi 30% města. Viděli jsme zbytky chrámů, amfiteátrů a starověkých sportovišť, zajímavostí byly úzké kamenné uličky s vyvýšenými chodníky, které měly chránit chodce před tekoucí vodou při záplavách. Tu a tam vedly přes cestu přechody z kamenů, které měly mezi sebou mezery v šíři rozchodu kol pro průjezd kočárů.

Dále jsme navštívili ostrov Capri, asi po 40-ti minutové plavbě lodí typu raketa. Ostrov je dlouhý asi 5,3 km, a široký asi 2km, a skládá se ze dvou částí. Pan Váňa navštívil Modrou jeskyni, kde je jen velice nízký vstup po vodě. Je tam zákaz fotografování, a tak jsme bohužel obrázky neviděli. Velice pomalu jedoucí lanovkou jsme vyjeli na vrcholek Monte Solara, 589 m.n.m., odkud byl pěkný výhled na ostrov.

Poté jsme navštívili hlavní město Řím, s více než 3 milióny obyvatel. Prohlédli jsme si největší křesťanský kostel na světě – chrám sv. Petra. Pana Váňu zaujaly obrazy 263 římských papežů, kde už jen 2 výklenky jsou volné pro další obrazy. Dále jsme viděli Konstantinův oblouk z roku 312 n. l. ve středu města. Navštívili jsme Forum Romanum, zbytky původního centra Říma. Bohužel, z původních staveb už mnoho nezbylo, dochovaly se jen antické sloupy a základy staveb.

Největší antickou stavbou je Koloseum, kterému pan Váňa věnoval samostatnou návštěvu. Tento největší amfiteátr na světě byl schopen pojmout až 50 000 návštěvníků, a byl budován v letech 72 až 80 n. l. Sloužil ke gladiátorským zápasům, antickým hrám, ale i k ukázkám námořních bitev, neboť jeho dno bylo možno napustit vodou. Má přibližně eliptický tvar, a je velice složitou důmyslnou stavbou.

Navštívili jsme i nejmenší stát světa – papežský Vatikán, který je oficiálně státem až od roku 1929. Viděli jsme stráže švýcarské gardy, střežící vstup do země. Viděli jsme vatikánská muzea, i proslulou Sixtínskou kapli.

Vrátili jsme se do Říma, a prohlédli si Španělské náměstí s proslulými Španělskými schody, známé výletní místo. Viděli jsme i fontánu de Trevi se sochou Neptuna, která je opředena pověstí, že kdo do ní vhodí drobný peníz, určitě se do Říma vrátí.

Na zpáteční cestě jsme navštívili středisko Toskánska – Florencii. Zastavili jsme se u Michelangelovy sochy Davida a Neptunovy fontány na vyhlídce nad městem. Z ní byl krásný pohled na město. Viděli jsme řeku Arno, slavný most Ponte Vecchio, který je celý zastřešen, je centrem turistů, a je obsazen pouze zlatnickými krámy.

V centru města jsme viděli vládní budovy s Giottovou gotickou zvonicí, Dóm Santa Maria dell Fiore, baziliku Sv. kříže, a Galerii Uffizi, kde se nacházejí největší antické poklady Itálie, s originály soch a obrazů.

Toto promítání bylo poslední v této zimní sezóně. Další bude až na podzim, a pan Váňa nás pozval na přírodní krásy Chorvatska a Slovinska.

Zapsal Vladislav Kadlec

Tisk Tisk