Oficiální stránky KČT Kopřivnice

Orientace v mapě a v terénu


Akce roku 2018

Klub českých turistů, odbor Kopřivnice

si Vás dovoluje pozvat na besedu

„Orientace v mapě a v terénu“

v pátek 20. dubna 2018

v 17:15 hodin v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici

doneste si s sebou jakoukoliv turistickou mapu v měřítku 1: 50 000

Tisk Tisk